เภสัชกร

โรงพยาบาลจักษุกรุงเทพ โรงพยาบาลจักษุกรุงเทพ https://www.medjob.in.th/job/18718 https://www.medjob.in.th/upload/employer/aRdJszEuYqDktamXKnh20240215094845.jpg เภสัชกร กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม 10240 ซอยประเสริฐมนูกิจ 33 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม THB 0
2025-02-15
- ให้บริการจ่ายยา และให้คำแนะนำการใช้ยาตามมาตรฐานวิชาชีพ
- กำกับดูแล ตรวจสอบ ให้คำแนะนำในการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเภสัชในการจัดยา บันทึกข้อมูล จัดการคลังยา ให้เป็นไปตามระบบโรงพยาบาล
- รายงานผลการปฏิบัติงาน แก้ปัญหาเบื้องต้น
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ไม่จำกัดเพศ
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต
- สามารถปฏิบัติงาน 8.00-18.00 และ 10.00-20.00 วันหยุดเดือนละ 8 วัน ไม่หยุดเสาร์-อาทิตย์
-ประกันสุขภาพ
-ประกันชีวิต
-ประกันอุบัติเหตุ
-เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-Uniform
-วันหยุดพักร้อนตามตำแหน่งงาน
-วันหยุดตามประเพณี 14 วัน ตามประกาศของโรงพยาบาล (หยุดไม่ตรงวัน)
-ค่าทำงานล่วงเวลา
-เงินได้อื่นๆ
- ให้บริการจ่ายยา และให้คำแนะนำการใช้ยาตามมาตรฐานวิชาชีพ
- กำกับดูแล ตรวจสอบ ให้คำแนะนำในการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเภสัชในการจัดยา บันทึกข้อมูล จัดการคลังยา ให้เป็นไปตามระบบโรงพยาบาล
- รายงานผลการปฏิบัติงาน แก้ปัญหาเบื้องต้น
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
พนักงานประจำ
  • 02/05/2024 02/05/2024

คุณสมบัติ :

- ไม่จำกัดเพศ
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต
- สามารถปฏิบัติงาน 8.00-18.00 และ 10.00-20.00 วันหยุดเดือนละ 8 วัน ไม่หยุดเสาร์-อาทิตย์

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

- ให้บริการจ่ายยา และให้คำแนะนำการใช้ยาตามมาตรฐานวิชาชีพ
- กำกับดูแล ตรวจสอบ ให้คำแนะนำในการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเภสัชในการจัดยา บันทึกข้อมูล จัดการคลังยา ให้เป็นไปตามระบบโรงพยาบาล
- รายงานผลการปฏิบัติงาน แก้ปัญหาเบื้องต้น
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ :

-ประกันสุขภาพ
-ประกันชีวิต
-ประกันอุบัติเหตุ
-เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-Uniform
-วันหยุดพักร้อนตามตำแหน่งงาน
-วันหยุดตามประเพณี 14 วัน ตามประกาศของโรงพยาบาล (หยุดไม่ตรงวัน)
-ค่าทำงานล่วงเวลา
-เงินได้อื่นๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  • อีเมล :
  • โทร. : 020239928 ต่อ 5401