พยาบาลวิชาชีพ OPD

โรงพยาบาลจักษุกรุงเทพ โรงพยาบาลจักษุกรุงเทพ https://www.medjob.in.th/job/18716 https://www.medjob.in.th/upload/employer/aRdJszEuYqDktamXKnh20240215094845.jpg พยาบาล กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม 10240 ซอยประเสริฐมนูกิจ 33 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม THB 0
2025-02-15
-ให้การบริบาลผู้ป่วย ให้ได้รับการรักษาและเตรียมความพร้อมผ่าตัด ตามการควบคุมของจักษุแพทย์
-ดูแลพร้อมให้คำแนะนำในการทำงานของผู้ช่วยพยาบาลให้ปฏิบัติงานตามแนวทางที่ถูกต้อง
-ช่วยจักษุแพทย์ในการตรวจผู้ป่วย พร้อมบันทึกข้อมูล
-อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและผู้ติดตาม
-บันทึกข้อมูลรายการอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ และดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์
-ไม่จำกัดเพศ ศาสนา ยินดีรับบุรุษพยาบาล
-ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพ
-ประสบการณ์ในส่วนงาน OPD ของโรงพยาบาลด้านสายตา ศูนย์จักษุในโรงพยาบาล หรือคลินิก
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (มีค่าภาษา)
-มีทักษะสื่อสาร การติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
-มีบุคคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ควบคุมอารมณ์ได้ดี
-สามารถปฏิบัติงาน 8.00-18.00 และ 10.00-20.00 น. วันหยุด 8วัน ต่อเดือน ไม่ตรงเสาร์ อาทิตย์
-ประกันสุขภาพ
-ประกันชีวิต
-ประกันอุบัติเหตุ
-เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-Uniform
-วันหยุดพักร้อนตามตำแหน่งงาน
-วันหยุดตามประเพณี 14 วัน ตามประกาศของโรงพยาบาล (หยุดไม่ตรงวัน)
-ค่าทำงานล่วงเวลา
-ค่าเวร
-เงินได้อื่นๆ
-ให้การบริบาลผู้ป่วย ให้ได้รับการรักษาและเตรียมความพร้อมผ่าตัด ตามการควบคุมของจักษุแพทย์
-ดูแลพร้อมให้คำแนะนำในการทำงานของผู้ช่วยพยาบาลให้ปฏิบัติงานตามแนวทางที่ถูกต้อง
-ช่วยจักษุแพทย์ในการตรวจผู้ป่วย พร้อมบันทึกข้อมูล
-อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและผู้ติดตาม
-บันทึกข้อมูลรายการอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ และดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์
พนักงานประจำ
  • 03/05/2024 03/05/2024

คุณสมบัติ :

-ไม่จำกัดเพศ ศาสนา ยินดีรับบุรุษพยาบาล
-ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพ
-ประสบการณ์ในส่วนงาน OPD ของโรงพยาบาลด้านสายตา ศูนย์จักษุในโรงพยาบาล หรือคลินิก
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (มีค่าภาษา)
-มีทักษะสื่อสาร การติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
-มีบุคคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ควบคุมอารมณ์ได้ดี
-สามารถปฏิบัติงาน 8.00-18.00 และ 10.00-20.00 น. วันหยุด 8วัน ต่อเดือน ไม่ตรงเสาร์ อาทิตย์

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

-ให้การบริบาลผู้ป่วย ให้ได้รับการรักษาและเตรียมความพร้อมผ่าตัด ตามการควบคุมของจักษุแพทย์
-ดูแลพร้อมให้คำแนะนำในการทำงานของผู้ช่วยพยาบาลให้ปฏิบัติงานตามแนวทางที่ถูกต้อง
-ช่วยจักษุแพทย์ในการตรวจผู้ป่วย พร้อมบันทึกข้อมูล
-อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและผู้ติดตาม
-บันทึกข้อมูลรายการอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ และดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์

สวัสดิการ :

-ประกันสุขภาพ
-ประกันชีวิต
-ประกันอุบัติเหตุ
-เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-Uniform
-วันหยุดพักร้อนตามตำแหน่งงาน
-วันหยุดตามประเพณี 14 วัน ตามประกาศของโรงพยาบาล (หยุดไม่ตรงวัน)
-ค่าทำงานล่วงเวลา
-ค่าเวร
-เงินได้อื่นๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  • อีเมล :
  • โทร. : 020239928 ต่อ 5401