ผู้ช่วยพยาบาล (PN) OPD / IPD

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) https://www.medjob.in.th/job/17791 https://www.medjob.in.th/upload/employer/NrtwrysCHr6uMBDm8Sb20190704115535.gif พยาบาล กรุงเทพมหานคร เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เขตบางนา 10260 เลขที่ 345 ถ.เทพรัตน (บางนา-ตราด กม.3.5) แขวงบางนาหนือ THB 0 1 ปีขึ้นไป
2024-08-31
* การปฎิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานภายใต้การกำกับดูแลของพยาบาลวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
* อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
* เพศหญิง อายุ 19 - 35 ปี
* วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปี่ที่ 6 และจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
* มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
* รักงานบริการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ค่ารักษาพยาบาล
สิทธิส่วนลดค่ารักษาพยาบาบครอบครัว
ประกันสังคม
ชุดพนักงาน
สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ
* การปฎิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานภายใต้การกำกับดูแลของพยาบาลวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
* อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
พนักงานประจำ
  • 19/07/2024 19/07/2024

คุณสมบัติ :

* เพศหญิง อายุ 19 - 35 ปี
* วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปี่ที่ 6 และจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
* มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
* รักงานบริการ

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

* การปฎิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานภายใต้การกำกับดูแลของพยาบาลวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
* อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ค่ารักษาพยาบาล
สิทธิส่วนลดค่ารักษาพยาบาบครอบครัว
ประกันสังคม
ชุดพนักงาน
สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

แผนกสรรหาและ ว่าจ้าง

  • อีเมล :
  • โทร. : 02-361-2727 ต่อ 3946