ผู้ช่วยแพทย์ (Skin)

บริษัท วินเซนต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท วินเซนต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด https://www.medjob.in.th/job/18694 https://www.medjob.in.th/upload/employer/6pVSLBynThyCINsBtiP20231018114001.png ผู้ช่วยทางการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย 10110 388 อาคารเอ็กเชนทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท THB 21000 1 ปีขึ้น
2024-10-26
- เข้าเคสศัลยกรรม เคสหัตถการ เคสทรีทเม้นต์ กับแพทย์
- จัดเตรียมอุปกรณ์และตรวจสอบความพร้อมให้ห้องหัตถการต่างๆ
- จัดการเรื่องคิวตารางการนัดกมายก่อนและหลังรับบริการและติดตามอาการลูกค้า
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ เวลาทำงาน 11.00 - 20.00 น.
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ วุฒิการศึกษาผู้ช่วยพยาบาล (PN)
มีความรักและใส่ใจในการบริการ บุคลิกภาพดี
หากมีประสบการณ์การเป็นผู้ช่วยแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน ละเอียด รอบคอบ
อายุไม่เกิน 35 ปี
-ประกันสังคม
-ประกันสุขภาพกลุ่ม
-เสื้อยูนิฟอร์ม
-โบนัสประจำปี
-ปรับเงินเดือนประจำปี
-ค่าล่วงเวลา (บางตำแหน่ง)
-ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
-ค่ามือ (บางตำแหน่ง)
-ค่าบริการศัลยกรรมในราคาพนักงาน
-งานเลี้ยงสรรคประจำปี
- เข้าเคสศัลยกรรม เคสหัตถการ เคสทรีทเม้นต์ กับแพทย์
- จัดเตรียมอุปกรณ์และตรวจสอบความพร้อมให้ห้องหัตถการต่างๆ
- จัดการเรื่องคิวตารางการนัดกมายก่อนและหลังรับบริการและติดตามอาการลูกค้า
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ เวลาทำงาน 11.00 - 20.00 น.
พนักงานประจำ
  • 01/02/2024 01/02/2024

คุณสมบัติ :

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ วุฒิการศึกษาผู้ช่วยพยาบาล (PN)
มีความรักและใส่ใจในการบริการ บุคลิกภาพดี
หากมีประสบการณ์การเป็นผู้ช่วยแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน ละเอียด รอบคอบ
อายุไม่เกิน 35 ปี

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

- เข้าเคสศัลยกรรม เคสหัตถการ เคสทรีทเม้นต์ กับแพทย์
- จัดเตรียมอุปกรณ์และตรวจสอบความพร้อมให้ห้องหัตถการต่างๆ
- จัดการเรื่องคิวตารางการนัดกมายก่อนและหลังรับบริการและติดตามอาการลูกค้า
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ เวลาทำงาน 11.00 - 20.00 น.

สวัสดิการ :

-ประกันสังคม
-ประกันสุขภาพกลุ่ม
-เสื้อยูนิฟอร์ม
-โบนัสประจำปี
-ปรับเงินเดือนประจำปี
-ค่าล่วงเวลา (บางตำแหน่ง)
-ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
-ค่ามือ (บางตำแหน่ง)
-ค่าบริการศัลยกรรมในราคาพนักงาน
-งานเลี้ยงสรรคประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (บริษัท วินเซนต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

  • อีเมล :
  • โทร. : 065-987-5056