ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) https://www.medjob.in.th/job/18292 https://www.medjob.in.th/upload/employer/NrtwrysCHr6uMBDm8Sb20190704115535.gif ผู้ช่วยทางการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เขตบางนา 10260 เลขที่ 345 ถ.เทพรัตน (บางนา-ตราด กม.3.5) แขวงบางนาหนือ THB 0 0-1 ปีขึ้นไป
2024-08-30
1.ดูแลช่วยเหลือคนไข้ หรือผู้มารับบริการ
2. ช่วยงานนักรังสีเทคนิค ในการจัดท่าผู้ป่วยในการเอกซ์เรย์ หรือการเช็คผลฟิลม์ x-ray
3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ
4. จัดทำเอกสาร
1.อายุ 20 ปี ขี้นไป
2.ระดับการศึกษา : ม.6 - ปวส.
3.ประสบการณ์ 0-1 ปี
4.รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ เรียนรู้งานเร็ว
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ค่ารักษาพยาบาล
ประกันชีวิต
ประกันสังคม
ชุดพนักงาน
สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ
1.ดูแลช่วยเหลือคนไข้ หรือผู้มารับบริการ
2. ช่วยงานนักรังสีเทคนิค ในการจัดท่าผู้ป่วยในการเอกซ์เรย์ หรือการเช็คผลฟิลม์ x-ray
3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ
4. จัดทำเอกสาร
พนักงานประจำ
  • 01/03/2024 01/03/2024

คุณสมบัติ :

1.อายุ 20 ปี ขี้นไป
2.ระดับการศึกษา : ม.6 - ปวส.
3.ประสบการณ์ 0-1 ปี
4.รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ เรียนรู้งานเร็ว

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

1.ดูแลช่วยเหลือคนไข้ หรือผู้มารับบริการ
2. ช่วยงานนักรังสีเทคนิค ในการจัดท่าผู้ป่วยในการเอกซ์เรย์ หรือการเช็คผลฟิลม์ x-ray
3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ
4. จัดทำเอกสาร

สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ค่ารักษาพยาบาล
ประกันชีวิต
ประกันสังคม
ชุดพนักงาน
สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

แผนกสรรหาและ ว่าจ้าง

  • อีเมล :
  • โทร. : 02-361-2727 ต่อ 3946,3972