พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลมหาชัย 3/ บ.ไทยแวลูแคร์ จำกัด โรงพยาบาลมหาชัย 3/ บ.ไทยแวลูแคร์ จำกัด https://www.medjob.in.th/job/18621 https://www.medjob.in.th/upload/employer/BQKGpUfDdFXwRDbqAK820220429155824.jpg พยาบาล สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74000 927/45 THB 0 -
2024-11-06
*ปฎิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชพ
*กำกับดูแลและนิเทศผู้ช่วยพยาบาล(PN) และพนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA) ให้ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
*บริหารการจัดการภาระงาน/บุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์อย่างเหมาะสม
*พศชาย 20-35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
*มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
*หากมีประสบการณ์รับพิจารณาเป็นพิเศษ
ตามมาตราฐานของโรงพยาบาล
*ปฎิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชพ
*กำกับดูแลและนิเทศผู้ช่วยพยาบาล(PN) และพนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA) ให้ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
*บริหารการจัดการภาระงาน/บุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์อย่างเหมาะสม
พนักงานประจำ
  • 20/05/2024 20/05/2024

คุณสมบัติ :

*พศชาย 20-35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
*มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
*หากมีประสบการณ์รับพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

*ปฎิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชพ
*กำกับดูแลและนิเทศผู้ช่วยพยาบาล(PN) และพนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA) ให้ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
*บริหารการจัดการภาระงาน/บุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์อย่างเหมาะสม

สวัสดิการ :

ตามมาตราฐานของโรงพยาบาล

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

วิภารัตน์ ดีกระจ่าง

  • อีเมล :
  • โทร. : 082-9148943