เลขาผู้บริหาร

บริษัท วินเซนต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท วินเซนต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด https://www.medjob.in.th/job/18695 https://www.medjob.in.th/upload/employer/6pVSLBynThyCINsBtiP20231018114001.png ธุรการ/บริหาร/ประสานงานทั่วไป กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย 10110 388 อาคารเอ็กเชนทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท THB 40000 2 ปีขึ้นไป
2024-10-26
- ดูแลตารางนัดหมายของผู้บริหาร และจัดทําตารางนัดหมายต่างๆ
- ติดต่อประสานงานการนัดหมายประชุม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- สรุปการประชุม พร้อมทั้งติดตามงานหรือวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องจากที่ประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าต่อผู้บริหาร
- จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ก่อนนำเข้าเสนอพิจารณาอนุมัติ
- จัดทําหนังสือหรือจดหมายโต้ตอบ,E-mail ทั้งในและต่างประเทศ และหน่วยงานราชการตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานอื่นๆ ตามหน้าที่เลขานุการ หรือตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีทักษะในการประสานงาน และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยม
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้
- มีความละเอียดรอบครอบในการทํางาน สามารถการวางแผนงานได้เป็นอย่างดี
- สามารถรับแรงกดดันได้ดี
- รักษาความลับของบริษัทฯ ต้องเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจเก็บความลับของผู้บริหารและขององค์กร
- สามารถทำงานได้ไวและคล่องแคล่ว
- หากเคยมีประสบการณ์งานด้านเลขาผู้บริหารธุรกิจเสริมความงามหรือโรงแรมจะพิจราณาเป็นพิเศษ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา
-ประกันสังคม
-ประกันสุขภาพกลุ่ม
-เสื้อยูนิฟอร์ม (บางตำแหน่ง)
-โบนัสประจำปี
-ปรับเงินเดือนประจำปี
-ค่าล่วงเวลา (บางตำแหน่ง)
-ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
-ค่ามือ (บางตำแหน่ง)
-ค่าบริการศัลยกรรมในราคาพนักงาน
-งานเลี้ยงสรรคประจำปี
- ดูแลตารางนัดหมายของผู้บริหาร และจัดทําตารางนัดหมายต่างๆ
- ติดต่อประสานงานการนัดหมายประชุม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- สรุปการประชุม พร้อมทั้งติดตามงานหรือวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องจากที่ประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าต่อผู้บริหาร
- จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ก่อนนำเข้าเสนอพิจารณาอนุมัติ
- จัดทําหนังสือหรือจดหมายโต้ตอบ,E-mail ทั้งในและต่างประเทศ และหน่วยงานราชการตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานอื่นๆ ตามหน้าที่เลขานุการ หรือตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
พนักงานประจำ
  • 29/05/2024 29/05/2024

คุณสมบัติ :

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีทักษะในการประสานงาน และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยม
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้
- มีความละเอียดรอบครอบในการทํางาน สามารถการวางแผนงานได้เป็นอย่างดี
- สามารถรับแรงกดดันได้ดี
- รักษาความลับของบริษัทฯ ต้องเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจเก็บความลับของผู้บริหารและขององค์กร
- สามารถทำงานได้ไวและคล่องแคล่ว
- หากเคยมีประสบการณ์งานด้านเลขาผู้บริหารธุรกิจเสริมความงามหรือโรงแรมจะพิจราณาเป็นพิเศษ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

- ดูแลตารางนัดหมายของผู้บริหาร และจัดทําตารางนัดหมายต่างๆ
- ติดต่อประสานงานการนัดหมายประชุม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- สรุปการประชุม พร้อมทั้งติดตามงานหรือวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องจากที่ประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าต่อผู้บริหาร
- จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ก่อนนำเข้าเสนอพิจารณาอนุมัติ
- จัดทําหนังสือหรือจดหมายโต้ตอบ,E-mail ทั้งในและต่างประเทศ และหน่วยงานราชการตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานอื่นๆ ตามหน้าที่เลขานุการ หรือตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

สวัสดิการ :

-ประกันสังคม
-ประกันสุขภาพกลุ่ม
-เสื้อยูนิฟอร์ม (บางตำแหน่ง)
-โบนัสประจำปี
-ปรับเงินเดือนประจำปี
-ค่าล่วงเวลา (บางตำแหน่ง)
-ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
-ค่ามือ (บางตำแหน่ง)
-ค่าบริการศัลยกรรมในราคาพนักงาน
-งานเลี้ยงสรรคประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (บริษัท วินเซนต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

  • อีเมล :
  • โทร. : 065-987-5056