Application Executive

บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด https://www.medjob.in.th/job/18573 https://www.medjob.in.th/upload/employer/g629ZvMkz3S5ZgWhW3I20220324114329.jpg เทคนิคการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ 10240 853 Soi Lat Phrao 87 Yaek 25, Khwaeng Khlong Chan, Khet Bang Kapi, , Bangkok 10240 Thailand THB 20000 1-2
2024-09-27
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ติดตั้งเครื่องให้ใช้งานได้ในลูกค้าใหม่ และดูแลลูกค้าเก่า
2.ให้ข้อมูล,เอกสาร และให้คำแนะนำหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเครื่องและน้ำยาเมื่อลูกค้าร้องขอ
3.ดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องและน้ำยาเมื่อพบเห็น หรือได้รับแจ้ง
4.จัดทำรายงานสรุปผลการควบคุมคุณภาพของเครื่องและน้ำยาของลูกค้าในเขตรับผิดชอบตามระยะเวลาที่กำหนด
5.สนับสนุนการทำงานอื่นๆ ของบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
1.เพศ หญิง/ชาย
2. อายุ 22-35 ปี
3.จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
4.การศึกษา : ระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
5.ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ อย่างน้อย 1 ปี
6.ใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
7.สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
7. มีทักษะการสื่อสาร การประสานงาน และการแก้ไขปัญหา
สวัสดิการ
ค่าทำงานล่วงเวลา
ประกันสังคม
ตามข้อตกลงของบริษัท
สวัสดิการอื่นๆ
1. วันหยุดตามกฏหมายแรงงาน
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. Bonus (ตามผลประกอบการและPerformance)
4. การตรวจสุขภาพประจำปี
5. ท่องเที่ยวประจำปี (ตามผลประกอบการ)
6. ชุด Uniform
7. ฉีดวัคซีน
8. กองทุนเงินทดแทน
9. กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อนช่วยเพื่อน
10. เงินช่วยเหลือตามโอากาสต่างๆ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ติดตั้งเครื่องให้ใช้งานได้ในลูกค้าใหม่ และดูแลลูกค้าเก่า
2.ให้ข้อมูล,เอกสาร และให้คำแนะนำหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเครื่องและน้ำยาเมื่อลูกค้าร้องขอ
3.ดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องและน้ำยาเมื่อพบเห็น หรือได้รับแจ้ง
4.จัดทำรายงานสรุปผลการควบคุมคุณภาพของเครื่องและน้ำยาของลูกค้าในเขตรับผิดชอบตามระยะเวลาที่กำหนด
5.สนับสนุนการทำงานอื่นๆ ของบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
พนักงานประจำ
  • 01/02/2024 01/02/2024

คุณสมบัติ :

1.เพศ หญิง/ชาย
2. อายุ 22-35 ปี
3.จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
4.การศึกษา : ระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
5.ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ อย่างน้อย 1 ปี
6.ใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
7.สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
7. มีทักษะการสื่อสาร การประสานงาน และการแก้ไขปัญหา

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ติดตั้งเครื่องให้ใช้งานได้ในลูกค้าใหม่ และดูแลลูกค้าเก่า
2.ให้ข้อมูล,เอกสาร และให้คำแนะนำหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเครื่องและน้ำยาเมื่อลูกค้าร้องขอ
3.ดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องและน้ำยาเมื่อพบเห็น หรือได้รับแจ้ง
4.จัดทำรายงานสรุปผลการควบคุมคุณภาพของเครื่องและน้ำยาของลูกค้าในเขตรับผิดชอบตามระยะเวลาที่กำหนด
5.สนับสนุนการทำงานอื่นๆ ของบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

สวัสดิการ :

สวัสดิการ
ค่าทำงานล่วงเวลา
ประกันสังคม
ตามข้อตกลงของบริษัท
สวัสดิการอื่นๆ
1. วันหยุดตามกฏหมายแรงงาน
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. Bonus (ตามผลประกอบการและPerformance)
4. การตรวจสุขภาพประจำปี
5. ท่องเที่ยวประจำปี (ตามผลประกอบการ)
6. ชุด Uniform
7. ฉีดวัคซีน
8. กองทุนเงินทดแทน
9. กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อนช่วยเพื่อน
10. เงินช่วยเหลือตามโอากาสต่างๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

นลิตา

  • อีเมล :
  • โทร. : 0908804462