นักเทคนิคการแพทย์ ประจำ สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด https://www.medjob.in.th/job/18556 https://www.medjob.in.th/upload/employer/dYm3wAqAFSI5PcD2P1E20211229140924.jpg เทคนิคการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี 10240 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด เลขที่ 2 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 2 ถนนโพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย THB 35000
2022-12-29
-ตรวจสอบความถูกต้องของผลตรวจทางห้อง LAB (APPROVE ผลตรวจ)
-ประสานงานการจัดทำสมุดรายงานผล ตรวจสุขภาพทั้งแบบรายบุคคลและสรุปรวม
-ปฎิบัติงานแทนนักเทคนิคการแพทย์ในส่วนรายงานผลการตรวจกรณีขาดอัตรากำลัง
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 - 36
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ (ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
ถ้าสามารถเจาะเลือดไ้ด้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์
ประกันสังคม
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ
เงินโบนัสตามผลงาน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เงินช่วยเหลือคลอดบุตร
เงินช่วยเหลองานแต่ง
เงินช่วยเหลืองานบวช
เงินช่วยเหลืองานศพ
เงินรางวัลตามอายุงาน
-ตรวจสอบความถูกต้องของผลตรวจทางห้อง LAB (APPROVE ผลตรวจ)
-ประสานงานการจัดทำสมุดรายงานผล ตรวจสุขภาพทั้งแบบรายบุคคลและสรุปรวม
-ปฎิบัติงานแทนนักเทคนิคการแพทย์ในส่วนรายงานผลการตรวจกรณีขาดอัตรากำลัง
พนักงานประจำ
  • 01/08/2022 01/08/2022

คุณสมบัติ :

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 - 36
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ (ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
ถ้าสามารถเจาะเลือดไ้ด้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

-ตรวจสอบความถูกต้องของผลตรวจทางห้อง LAB (APPROVE ผลตรวจ)
-ประสานงานการจัดทำสมุดรายงานผล ตรวจสุขภาพทั้งแบบรายบุคคลและสรุปรวม
-ปฎิบัติงานแทนนักเทคนิคการแพทย์ในส่วนรายงานผลการตรวจกรณีขาดอัตรากำลัง

สวัสดิการ :

วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์
ประกันสังคม
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ
เงินโบนัสตามผลงาน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เงินช่วยเหลือคลอดบุตร
เงินช่วยเหลองานแต่ง
เงินช่วยเหลืองานบวช
เงินช่วยเหลืองานศพ
เงินรางวัลตามอายุงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

กันน์

  • อีเมล :
  • โทร. : 027708700