บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด (PROLAB) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2543 โดยให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ แก่ โรงพยาบาล คลีนิค สำนักงาน บริษัทประกันชีวิต โรงเรียน โรงงานและบุคคลทั่วไป โดยยึดมั่นในผลงานการบริการที่มีคุณภาพ และคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการยาวนานกว่า 21 ปี โดย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฎิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 มากกว่า 200 รายการ เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ด้าน Clinical Laboratory, Pathology Laboratory, Molecular Laboratory และ Toxicology Laboratory

ข้อมูลการติดต่อ :

  • บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด
    เลขที่ 2 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 2 ถนนโพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย
    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  • โทร. 027708700

เปิดรับ 7 ตำแหน่งงาน

  • แชร์หน้านี้