เจ้าหน้าที่เจาะเลือด

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด https://www.medjob.in.th/job/18552 https://www.medjob.in.th/upload/employer/dYm3wAqAFSI5PcD2P1E20211229140924.jpg เทคนิคการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ 10240 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด เลขที่ 2 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 2 ถนนโพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย THB 0
2022-12-29
- สามารถออกหน่วยตรวจสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้
**กรณีปฎิบัติงานต่างจังหวัด เบี้ยเลี้ยงวันละ 250 บาท/วัน
- หากมีประสบการณ์ในการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ตรงต่อเวลา ขยัน รักงานด้านบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- เลือกสถานที่ปฏิบัติงานได้ ประจำสำนักงาน Prolab หรือ รพ.นวเวช, รพ.ข้อดีมีสุข, สถาบันโรคไต, สถาบันกัลยาณ์ราชครินทร์
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 22 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง
สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่/ต่างจังหวัดได้
มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
ประกันสังคม
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ
เงินโบนัสตามผลงาน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เงินช่วยเหลือคลอดบุตร
เงินช่วยเหลองานแต่ง
เงินช่วยเหลืองานบวช
เงินช่วยเหลืองานศพ
เงินรางวัลตามอายุงาน
- สามารถออกหน่วยตรวจสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้
**กรณีปฎิบัติงานต่างจังหวัด เบี้ยเลี้ยงวันละ 250 บาท/วัน
- หากมีประสบการณ์ในการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ตรงต่อเวลา ขยัน รักงานด้านบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- เลือกสถานที่ปฏิบัติงานได้ ประจำสำนักงาน Prolab หรือ รพ.นวเวช, รพ.ข้อดีมีสุข, สถาบันโรคไต, สถาบันกัลยาณ์ราชครินทร์
พนักงานประจำ
  • 01/08/2022 01/08/2022

คุณสมบัติ :

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 22 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง
สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่/ต่างจังหวัดได้
มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

- สามารถออกหน่วยตรวจสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้
**กรณีปฎิบัติงานต่างจังหวัด เบี้ยเลี้ยงวันละ 250 บาท/วัน
- หากมีประสบการณ์ในการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ตรงต่อเวลา ขยัน รักงานด้านบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- เลือกสถานที่ปฏิบัติงานได้ ประจำสำนักงาน Prolab หรือ รพ.นวเวช, รพ.ข้อดีมีสุข, สถาบันโรคไต, สถาบันกัลยาณ์ราชครินทร์

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ
เงินโบนัสตามผลงาน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เงินช่วยเหลือคลอดบุตร
เงินช่วยเหลองานแต่ง
เงินช่วยเหลืองานบวช
เงินช่วยเหลืองานศพ
เงินรางวัลตามอายุงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

ต้นกล้า

  • อีเมล :
  • โทร. : 027708700