นักเทคนิคการแพทย์ Part Time ประจำร.พ.ข้อดีมีสุข

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด https://www.medjob.in.th/job/18551 https://www.medjob.in.th/upload/employer/dYm3wAqAFSI5PcD2P1E20211229140924.jpg เทคนิคการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว 10240 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด เลขที่ 2 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 2 ถนนโพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย THB 0 6 เดือน
2022-12-29
-ตรวจสอบความถูกต้องของผลตรวจทางห้อง LAB (APPROVE ผลตรวจ)
-ประสานงานการจัดทำสมุดรายงานผล ตรวจสุขภาพทั้งแบบรายบุคคลและสรุปรวม
-ปฎิบัติงานแทนนักเทคนิคการแพทย์ในส่วนรายงานผลการตรวจกรณีขาดอัตรากำลัง
-สถานที่ปฏิบัติงาน รพ.ข้อดีมีสุข
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 - 36
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ (มีใบประกอบวิชาชีพ)
-ตรวจสอบความถูกต้องของผลตรวจทางห้อง LAB (APPROVE ผลตรวจ)
-ประสานงานการจัดทำสมุดรายงานผล ตรวจสุขภาพทั้งแบบรายบุคคลและสรุปรวม
-ปฎิบัติงานแทนนักเทคนิคการแพทย์ในส่วนรายงานผลการตรวจกรณีขาดอัตรากำลัง
-สถานที่ปฏิบัติงาน รพ.ข้อดีมีสุข
พาร์ทไทม์
  • 29/07/2022 29/07/2022

คุณสมบัติ :

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 - 36
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ (มีใบประกอบวิชาชีพ)

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

-ตรวจสอบความถูกต้องของผลตรวจทางห้อง LAB (APPROVE ผลตรวจ)
-ประสานงานการจัดทำสมุดรายงานผล ตรวจสุขภาพทั้งแบบรายบุคคลและสรุปรวม
-ปฎิบัติงานแทนนักเทคนิคการแพทย์ในส่วนรายงานผลการตรวจกรณีขาดอัตรากำลัง
-สถานที่ปฏิบัติงาน รพ.ข้อดีมีสุข

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

ต้นกล้า

  • อีเมล :
  • โทร. : 027708700