ร่วมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ไทย สู้วิกฤติโควิด-19 ปลอดภัยและผ่านพ้นไปด้วยกัน

Program Assistant (KPLHS)/ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โครงการ (KPLHS)

สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี Institute of HIV Research and Innovation (IHRI) สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี Institute of HIV Research and Innovation (IHRI) https://www.medjob.in.th/job/18175 https://www.medjob.in.th/upload/employer/u1sUgZp7GNTVKwQFLsp20200528211934.jpg อื่นๆ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน 10330 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 เลขที่ 104 ถนนราชดำริ THB 0 3 years
2020-11-30
Role Overview: Program Assistant will assist with coordination, administrative and logistical supports of research activities under Key Populations Led-Health Services (KPLHS) program. Under the Program Officer/Senior Program Officer, the Program Assistant will work to support in maintaining and updating research files and procuring clinical supplies required for the study. Assist in reviewing study-related documents and assist in communication with implementing sites and in implementation of study components based on standard operating procedures (SOPs)

Core Accountability & Responsibility:
1. Performs administrative, logistical, and coordination duties, assists with meetings and travel plans.
2. Coordinates, develops, reviews, tracks and revises assigned study-related documents including protocols, SOPs, monitoring plans, analysis plans, reports, and publications
3. Conducts document reviews to ensure quality and compliance standards.
4. Assists with development of study site training materials and presentations, prepares conference call summaries.
5. Communicates with research site staffs to ensure the smooth implementation of study.
6. Assist in procurement of clinical supplies and related supplies required for study (HIV self-testing kits and medication).
7. Perform other duties as assigned.
Qualifications and Experience
1. Thai citizen.
2. Degree from an accredited institution, in areas of public health, public administration, social science or related areas.
3. 3 years’ experience in relevant HIV project management and/o implementation science research experience.
4. Experience in clinical research management, preferably for grants from multiple public donors, including USAID.
5. Prior work experience in a non-governmental organization (NGO), government agency, or private organization.
6. Articulate, professional and able to communicate in a clear, positive manner with clients and staffs
1. Flexible working hours
2. Working from Home
3. Travel expenses for work outside
4. Team retreat
5. Provident Fund
6. Thirteenth-month salary
7. Annual health examinations
8. Funeral/cremation support
9. Group insurance (life, accident and health)
10. Annual leaves 15 days/year
11. Personal leaves 10 days/year
12. Public holidays
13. Other leaves follow PREVENTION policy
14. Staff Learning and Development
Role Overview: Program Assistant will assist with coordination, administrative and logistical supports of research activities under Key Populations Led-Health Services (KPLHS) program. Under the Program Officer/Senior Program Officer, the Program Assistant will work to support in maintaining and updating research files and procuring clinical supplies required for the study. Assist in reviewing study-related documents and assist in communication with implementing sites and in implementation of study components based on standard operating procedures (SOPs)

Core Accountability & Responsibility:
1. Performs administrative, logistical, and coordination duties, assists with meetings and travel plans.
2. Coordinates, develops, reviews, tracks and revises assigned study-related documents including protocols, SOPs, monitoring plans, analysis plans, reports, and publications
3. Conducts document reviews to ensure quality and compliance standards.
4. Assists with development of study site training materials and presentations, prepares conference call summaries.
5. Communicates with research site staffs to ensure the smooth implementation of study.
6. Assist in procurement of clinical supplies and related supplies required for study (HIV self-testing kits and medication).
7. Perform other duties as assigned.
พนักงานประจำ
  • 05/11/2020 05/11/2020

คุณสมบัติ :

Qualifications and Experience
1. Thai citizen.
2. Degree from an accredited institution, in areas of public health, public administration, social science or related areas.
3. 3 years’ experience in relevant HIV project management and/o implementation science research experience.
4. Experience in clinical research management, preferably for grants from multiple public donors, including USAID.
5. Prior work experience in a non-governmental organization (NGO), government agency, or private organization.
6. Articulate, professional and able to communicate in a clear, positive manner with clients and staffs

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

Role Overview: Program Assistant will assist with coordination, administrative and logistical supports of research activities under Key Populations Led-Health Services (KPLHS) program. Under the Program Officer/Senior Program Officer, the Program Assistant will work to support in maintaining and updating research files and procuring clinical supplies required for the study. Assist in reviewing study-related documents and assist in communication with implementing sites and in implementation of study components based on standard operating procedures (SOPs)

Core Accountability & Responsibility:
1. Performs administrative, logistical, and coordination duties, assists with meetings and travel plans.
2. Coordinates, develops, reviews, tracks and revises assigned study-related documents including protocols, SOPs, monitoring plans, analysis plans, reports, and publications
3. Conducts document reviews to ensure quality and compliance standards.
4. Assists with development of study site training materials and presentations, prepares conference call summaries.
5. Communicates with research site staffs to ensure the smooth implementation of study.
6. Assist in procurement of clinical supplies and related supplies required for study (HIV self-testing kits and medication).
7. Perform other duties as assigned.

สวัสดิการ :

1. Flexible working hours
2. Working from Home
3. Travel expenses for work outside
4. Team retreat
5. Provident Fund
6. Thirteenth-month salary
7. Annual health examinations
8. Funeral/cremation support
9. Group insurance (life, accident and health)
10. Annual leaves 15 days/year
11. Personal leaves 10 days/year
12. Public holidays
13. Other leaves follow PREVENTION policy
14. Staff Learning and Development

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

HR Team

  • อีเมล :
  • โทร. : 061-868-9651, 02-252-9958