ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค

รพ.กรุงสยาม เซ็นต์คาร์ลอส รพ.กรุงสยาม เซ็นต์คาร์ลอส https://www.medjob.in.th/job/18584 https://www.medjob.in.th/upload/employer/AP8wR7hA1CDyhu76qLE20220531125046.jpg ผู้ช่วยทางการแพทย์ ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 12000 5/84 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 THB 0
2022-11-27
1. ช่วยนักรังสีเทคนิคปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานในแผนกเอกซเรย์ ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดย ใกล้ชิด
2. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางรังสีการแพทย์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานก่อนเริ่มงานประจำวัน
3. แนะนำวิธีป้องกันอันตรายจากรังสี และให้คำปรึกษาแนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
4 รับใบสั่งการตรวจทางรังสีจากแพทย์
5. จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการถ่ายถาพรังสี
6. จัดท่าผู้ป่วย และให้ผู้ป่วยปฏิบัติตามขั้นตอน และกรรมวิธี ในการถ่ายและบันทึกภาพด้วยรังสี
เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
จบการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
มีความรอบคอบ รับผิดชอบงานได้ดี
สามารถทำงานเข้ากะได้
มีประสบการณ์งาน X-Ray มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ดอกเบี้ยอัตราพิเศษสำหรับพนักงานในการกู้กับธนาคารอิสลาม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันอุบัติเหตุ
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัว
- ส่วนลดค่าอาหาร
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสำหรับครอบครัว
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
1. ช่วยนักรังสีเทคนิคปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานในแผนกเอกซเรย์ ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดย ใกล้ชิด
2. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางรังสีการแพทย์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานก่อนเริ่มงานประจำวัน
3. แนะนำวิธีป้องกันอันตรายจากรังสี และให้คำปรึกษาแนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
4 รับใบสั่งการตรวจทางรังสีจากแพทย์
5. จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการถ่ายถาพรังสี
6. จัดท่าผู้ป่วย และให้ผู้ป่วยปฏิบัติตามขั้นตอน และกรรมวิธี ในการถ่ายและบันทึกภาพด้วยรังสี
พนักงานประจำ
  • 01/08/2022 01/08/2022

คุณสมบัติ :

เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
จบการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
มีความรอบคอบ รับผิดชอบงานได้ดี
สามารถทำงานเข้ากะได้
มีประสบการณ์งาน X-Ray มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

1. ช่วยนักรังสีเทคนิคปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานในแผนกเอกซเรย์ ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดย ใกล้ชิด
2. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางรังสีการแพทย์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานก่อนเริ่มงานประจำวัน
3. แนะนำวิธีป้องกันอันตรายจากรังสี และให้คำปรึกษาแนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
4 รับใบสั่งการตรวจทางรังสีจากแพทย์
5. จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการถ่ายถาพรังสี
6. จัดท่าผู้ป่วย และให้ผู้ป่วยปฏิบัติตามขั้นตอน และกรรมวิธี ในการถ่ายและบันทึกภาพด้วยรังสี

สวัสดิการ :

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ดอกเบี้ยอัตราพิเศษสำหรับพนักงานในการกู้กับธนาคารอิสลาม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันอุบัติเหตุ
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัว
- ส่วนลดค่าอาหาร
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสำหรับครอบครัว
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ปทุมธานี เมืองปทุมธานี

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

สมัครด้วยตนเอง ติดต่อแผนกบุคคล ชั้น 1 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

  • อีเมล :
  • โทร. : 0-2975-6700-05