ผู้ช่วยพยาบาลER

รพ.กรุงสยาม เซ็นต์คาร์ลอส รพ.กรุงสยาม เซ็นต์คาร์ลอส https://www.medjob.in.th/job/18581 https://www.medjob.in.th/upload/employer/AP8wR7hA1CDyhu76qLE20220531125046.jpg ผู้ช่วยทางการแพทย์ ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 12000 5/84 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 THB 0
2022-11-27
- ให้บริการผู้ป่วยในแผนก ให้ได้รับการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว พึงพอใจ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ปฏิบัติการพยาบาลภายใต้การดูแลของพยาบาลวิชาชีพ
- ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
1. เพศชาย/หญิง อายุ 20-35
2. วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
3. ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล NA / PN
4. รักงานบริการ,มนุษย์สัมพันธ์ดี
5. สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ดอกเบี้ยอัตราพิเศษสำหรับพนักงานในการกู้กับธนาคารอิสลาม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันอุบัติเหตุ
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัว
- ส่วนลดค่าอาหาร
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสำหรับครอบครัว
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- ให้บริการผู้ป่วยในแผนก ให้ได้รับการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว พึงพอใจ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ปฏิบัติการพยาบาลภายใต้การดูแลของพยาบาลวิชาชีพ
- ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
พนักงานประจำ
  • 01/08/2022 01/08/2022

คุณสมบัติ :

1. เพศชาย/หญิง อายุ 20-35
2. วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
3. ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล NA / PN
4. รักงานบริการ,มนุษย์สัมพันธ์ดี
5. สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

- ให้บริการผู้ป่วยในแผนก ให้ได้รับการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว พึงพอใจ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ปฏิบัติการพยาบาลภายใต้การดูแลของพยาบาลวิชาชีพ
- ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการ :

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ดอกเบี้ยอัตราพิเศษสำหรับพนักงานในการกู้กับธนาคารอิสลาม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันอุบัติเหตุ
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัว
- ส่วนลดค่าอาหาร
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสำหรับครอบครัว
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ปทุมธานี เมืองปทุมธานี

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

สมัครด้วยตนเอง ติดต่อแผนกบุคคล ชั้น 1 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

  • อีเมล :
  • โทร. : 0-2975-6700-05