หัวหน้าพยาบาลแผนก ICU

รพ.กรุงสยาม เซ็นต์คาร์ลอส รพ.กรุงสยาม เซ็นต์คาร์ลอส https://www.medjob.in.th/job/18580 https://www.medjob.in.th/upload/employer/AP8wR7hA1CDyhu76qLE20220531125046.jpg พยาบาล ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 12000 5/84 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 THB 0
2022-11-27
ดูแลผู้ป่วยวิกฤต การดูแลกำกับงานในแผนก และบริหารทีมงาน
1. เพศชายหรือหญิง อายุ 30 - 40 ปี
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์และมีใบประกอบวิชาชีพ
3. เคยเป็นหัวหน้าพยาบาล ICU มาก่อน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ดอกเบี้ยอัตราพิเศษสำหรับพนักงานในการกู้กับธนาคารอิสลาม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันอุบัติเหตุ
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัว
- ส่วนลดค่าอาหาร
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสำหรับครอบครัว
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
ดูแลผู้ป่วยวิกฤต การดูแลกำกับงานในแผนก และบริหารทีมงาน
พนักงานประจำ
  • 01/08/2022 01/08/2022

คุณสมบัติ :

1. เพศชายหรือหญิง อายุ 30 - 40 ปี
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์และมีใบประกอบวิชาชีพ
3. เคยเป็นหัวหน้าพยาบาล ICU มาก่อน

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

ดูแลผู้ป่วยวิกฤต การดูแลกำกับงานในแผนก และบริหารทีมงาน

สวัสดิการ :

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ดอกเบี้ยอัตราพิเศษสำหรับพนักงานในการกู้กับธนาคารอิสลาม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันอุบัติเหตุ
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัว
- ส่วนลดค่าอาหาร
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสำหรับครอบครัว
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ปทุมธานี เมืองปทุมธานี

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

สมัครด้วยตนเอง ติดต่อแผนกบุคคล ชั้น 1 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

  • อีเมล :
  • โทร. : 0-2975-6700-05