นักเทคนิคการแพทย์

บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด https://www.medjob.in.th/job/18567 https://www.medjob.in.th/upload/employer/g629ZvMkz3S5ZgWhW3I20220324114329.jpg เทคนิคการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว 10240 843-861 Soi Lat Phrao 87 Yaek 25, Khwaeng Khlong Chan, Khet Bang Kapi, , Bangkok 10240 Thailand THB 20000 1-2
2023-03-24
1.)ให้คำแนะนำการเก็บสิ่งส่งตรวจ จัดเตรียมสิ่งตรวจ ทำการจัดเก็บและทำลายสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
2)ทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในรายการทดสอบประจำวัน รายการทดสอบพิเศษ และรายการทดสอบอณูชีววิทยา
3)ตรวจสอบผลการตรวจวิเคราะห์ รายงานผล และรับรองผลการตรวจ
4)ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือ และตรวจสอบคลัง น้ำยาที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
5)จัดทำและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ ทั้งก่อน ระหว่างและหลังการตรวจวิเคราะห์
6)อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 22 - 36
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
คุณสมบัติเพิ่มเติม
เพศหญิง/ชาย
อายุ 22 ปีขึ้นไป
วุฒิ ปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์
ค่าทำงานล่วงเวลา
ประกันสังคม
ตามข้อตกลงของบริษัท
สวัสดิการอื่นๆ
1.วันหยุดตามกฏหมายแรงงาน
2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3.Bonus (ตามผลประกอบการและPerformance)
4.กิจกรรมสัมพันธ์
5.ท่องเที่ยวประจำปี (ตามผลประกอบการ)
6.ชุด Uniform
7.ประกันอุบัติเหตุ
1.)ให้คำแนะนำการเก็บสิ่งส่งตรวจ จัดเตรียมสิ่งตรวจ ทำการจัดเก็บและทำลายสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
2)ทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในรายการทดสอบประจำวัน รายการทดสอบพิเศษ และรายการทดสอบอณูชีววิทยา
3)ตรวจสอบผลการตรวจวิเคราะห์ รายงานผล และรับรองผลการตรวจ
4)ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือ และตรวจสอบคลัง น้ำยาที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
5)จัดทำและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ ทั้งก่อน ระหว่างและหลังการตรวจวิเคราะห์
6)อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
พนักงานประจำ
  • 21/07/2022 21/07/2022

คุณสมบัติ :

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 22 - 36
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
คุณสมบัติเพิ่มเติม
เพศหญิง/ชาย
อายุ 22 ปีขึ้นไป
วุฒิ ปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

1.)ให้คำแนะนำการเก็บสิ่งส่งตรวจ จัดเตรียมสิ่งตรวจ ทำการจัดเก็บและทำลายสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
2)ทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในรายการทดสอบประจำวัน รายการทดสอบพิเศษ และรายการทดสอบอณูชีววิทยา
3)ตรวจสอบผลการตรวจวิเคราะห์ รายงานผล และรับรองผลการตรวจ
4)ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือ และตรวจสอบคลัง น้ำยาที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
5)จัดทำและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ ทั้งก่อน ระหว่างและหลังการตรวจวิเคราะห์
6)อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ :

ค่าทำงานล่วงเวลา
ประกันสังคม
ตามข้อตกลงของบริษัท
สวัสดิการอื่นๆ
1.วันหยุดตามกฏหมายแรงงาน
2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3.Bonus (ตามผลประกอบการและPerformance)
4.กิจกรรมสัมพันธ์
5.ท่องเที่ยวประจำปี (ตามผลประกอบการ)
6.ชุด Uniform
7.ประกันอุบัติเหตุ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

นลิตา

  • อีเมล :
  • โทร. : 0908804462