ร่วมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ไทย สู้วิกฤติโควิด-19 ปลอดภัยและผ่านพ้นไปด้วยกัน

พนักงานบัญชี - การเงิน

นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด https://www.medjob.in.th/job/18337 https://www.medjob.in.th/upload/employer/4DPFwYfkwIUw4qPL9Nu20201006162538.jpg ธุรการ/บริหาร/ประสานงานทั่วไป กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง 10250 689 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช THB 0
2021-10-19
1. AP : บันทึกค่าใช้จ่าย, ซื้อสินค้า, ซื้อทรัพย์สิน, เคลียร์เงินทดรองจ่าย และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมด, บันทึกทรัพย์สินเพื่อคิดค่าเสื่อมราคา, ปิดภาษีซื้อ, บันทึกข้อมูลเพิ่มเจ้าหนี้ เพิ่มโครงการ, ออกใบลดหนี้, งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. การเงิน : รับวางบิลและตรวจสอบเอกสารการวางบิล, บันทึกการจ่ายเข้าในระบบบัญชีตามระบบการจ่าย, จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย, งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1. จบการศึกษาระดับปวส. – ปริญญาตรีด้านบัญชีและการเงิน หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. หากมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีทักษะการสื่อสารและการจัดการที่ดี
4. มีความสามารถในการจัดระดับความสำคัญของงาน และทำงานที่ได้รับภายในเวลาที่กำหนด
5. มีความใส่ใจในรายละเอียด ทำงานได้ถูกต้องแม่นยำ และมีความกระตือรือร้น
6. มีความยืดหยุ่น ตรงไปตรงมา และ ซื่อสัตย์สุจริต
7. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
8. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น Excel, Word, Power Point, Outlook , ERP จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ประกันสังคม
- ค่าชุดฟอร์มพนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล 3,500 บาท/ปี **ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง
- ค่าคอมมิชชั่น **ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง
- ค่าพาหนะ **ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง
- ค่าโทรศัพท์ **ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง
- Incentive **ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง
- สวัสดิการเงินกู้
- รางวัลอายุงาน
- โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
- งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัทฯ
- ท่องเทียวประจำปี
1. AP : บันทึกค่าใช้จ่าย, ซื้อสินค้า, ซื้อทรัพย์สิน, เคลียร์เงินทดรองจ่าย และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมด, บันทึกทรัพย์สินเพื่อคิดค่าเสื่อมราคา, ปิดภาษีซื้อ, บันทึกข้อมูลเพิ่มเจ้าหนี้ เพิ่มโครงการ, ออกใบลดหนี้, งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. การเงิน : รับวางบิลและตรวจสอบเอกสารการวางบิล, บันทึกการจ่ายเข้าในระบบบัญชีตามระบบการจ่าย, จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย, งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
พนักงานประจำ
  • 19/04/2021 19/04/2021

คุณสมบัติ :

1. จบการศึกษาระดับปวส. – ปริญญาตรีด้านบัญชีและการเงิน หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. หากมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีทักษะการสื่อสารและการจัดการที่ดี
4. มีความสามารถในการจัดระดับความสำคัญของงาน และทำงานที่ได้รับภายในเวลาที่กำหนด
5. มีความใส่ใจในรายละเอียด ทำงานได้ถูกต้องแม่นยำ และมีความกระตือรือร้น
6. มีความยืดหยุ่น ตรงไปตรงมา และ ซื่อสัตย์สุจริต
7. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
8. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น Excel, Word, Power Point, Outlook , ERP จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

1. AP : บันทึกค่าใช้จ่าย, ซื้อสินค้า, ซื้อทรัพย์สิน, เคลียร์เงินทดรองจ่าย และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมด, บันทึกทรัพย์สินเพื่อคิดค่าเสื่อมราคา, ปิดภาษีซื้อ, บันทึกข้อมูลเพิ่มเจ้าหนี้ เพิ่มโครงการ, ออกใบลดหนี้, งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. การเงิน : รับวางบิลและตรวจสอบเอกสารการวางบิล, บันทึกการจ่ายเข้าในระบบบัญชีตามระบบการจ่าย, จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย, งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ :

- ประกันสังคม
- ค่าชุดฟอร์มพนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล 3,500 บาท/ปี **ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง
- ค่าคอมมิชชั่น **ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง
- ค่าพาหนะ **ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง
- ค่าโทรศัพท์ **ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง
- Incentive **ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง
- สวัสดิการเงินกู้
- รางวัลอายุงาน
- โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
- งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัทฯ
- ท่องเทียวประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

แผนกทรัพยากรมนุษย์

  • อีเมล :
  • โทร. : 0634969886