ร่วมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ไทย สู้วิกฤติโควิด-19 ปลอดภัยและผ่านพ้นไปด้วยกัน

ผู้แทนขาย

นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด https://www.medjob.in.th/job/18336 https://www.medjob.in.th/upload/employer/4DPFwYfkwIUw4qPL9Nu20201006162538.jpg อื่นๆ *ทำงานได้หลายจังหวัด หลายจังหวัด *ทำงานได้หลายจังหวัด หลายจังหวัด 10250 689 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช THB 0
2020-11-30
-วางแผนการตลาด นำเสนอขายสินค้า แนะนำ ดูแล ติดตามและปิดการขาย โดยดูแลโรงพยาบาล คลีนิค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเขตการขายที่รับผิดชอบ
-ดูแลและรับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าที่บริษัทกำหนด
-ร่วมออกบูธจัดอบรมให้แก่ลูกค้า ทีมแพทย์ พยาบาลให้รู้จักสินค้าและนวัตกรรมต่างๆของสินค้าของบริษัทฯ
-เพิ่มลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าเก่า
-สร้างสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า แนะนำ และมีวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
-รายงานข้อมูลการทำงาน ปัญหา และการแก้ไข แก่ผู้บังคัญชา
- ประกันสังคม
- ค่าชุดฟอร์มพนักงาน (เมื่อผ่านการทดลองงานแล้ว)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บรรจุเป็นพนักงานแล้วเมื่อทำงานครบ 1 ปี นับจากวันที่บรรจุ)
- ค่ารักษาพยาบาล 3,500 บาท/ปี **ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง
- ค่าคอมมิชชั่น **ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง
- ค่าพาหนะ **ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง
- ค่าโทรศัพท์ **ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง
- Incentive **ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง
- สวัสดิการเงินกู้
- รางวัลอายุงาน 10 ปี และ 20 ปี
- โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
- งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัทฯ
- ท่องเทียวประจำปี
-วางแผนการตลาด นำเสนอขายสินค้า แนะนำ ดูแล ติดตามและปิดการขาย โดยดูแลโรงพยาบาล คลีนิค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเขตการขายที่รับผิดชอบ
-ดูแลและรับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าที่บริษัทกำหนด
-ร่วมออกบูธจัดอบรมให้แก่ลูกค้า ทีมแพทย์ พยาบาลให้รู้จักสินค้าและนวัตกรรมต่างๆของสินค้าของบริษัทฯ
-เพิ่มลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าเก่า
-สร้างสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า แนะนำ และมีวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
-รายงานข้อมูลการทำงาน ปัญหา และการแก้ไข แก่ผู้บังคัญชา
พนักงานประจำ
  • 18/11/2020 18/11/2020

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

-วางแผนการตลาด นำเสนอขายสินค้า แนะนำ ดูแล ติดตามและปิดการขาย โดยดูแลโรงพยาบาล คลีนิค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเขตการขายที่รับผิดชอบ
-ดูแลและรับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าที่บริษัทกำหนด
-ร่วมออกบูธจัดอบรมให้แก่ลูกค้า ทีมแพทย์ พยาบาลให้รู้จักสินค้าและนวัตกรรมต่างๆของสินค้าของบริษัทฯ
-เพิ่มลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าเก่า
-สร้างสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า แนะนำ และมีวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
-รายงานข้อมูลการทำงาน ปัญหา และการแก้ไข แก่ผู้บังคัญชา

สวัสดิการ :

- ประกันสังคม
- ค่าชุดฟอร์มพนักงาน (เมื่อผ่านการทดลองงานแล้ว)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บรรจุเป็นพนักงานแล้วเมื่อทำงานครบ 1 ปี นับจากวันที่บรรจุ)
- ค่ารักษาพยาบาล 3,500 บาท/ปี **ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง
- ค่าคอมมิชชั่น **ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง
- ค่าพาหนะ **ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง
- ค่าโทรศัพท์ **ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง
- Incentive **ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง
- สวัสดิการเงินกู้
- รางวัลอายุงาน 10 ปี และ 20 ปี
- โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
- งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัทฯ
- ท่องเทียวประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

*ทำงานได้หลายจังหวัด หลายจังหวัด

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

แผนกทรัพยากรมนุษย์

  • อีเมล :
  • โทร. : 0634969886