ร่วมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ไทย สู้วิกฤติโควิด-19 ปลอดภัยและผ่านพ้นไปด้วยกัน

Beauty Consultant

บริษัท ธนดล และ กชบูรณ์ จำกัด บริษัท ธนดล และ กชบูรณ์ จำกัด https://www.medjob.in.th/job/18333 https://www.medjob.in.th/upload/employer/U9wuR3EJGcVJNWNdNGi20200803150320.jpg อื่นๆ กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง 10250 246 อาคารเดอะเคอร์ฟ ห้อง 208 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง THB 0 1 - 2 ปีขึ้นไป
2021-08-11
- นำเสนอขายโปรแกรม ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ของโรงพยาบาล
- วางแผนการขาย ให้กับลูกค้าในประเทศ ต่างประเทศ และ Agent ให้เป็นขั้นตอน รวมถึงการประมาณการยอดขายในแต่ละปี แต่ละเดือน รวมถึงวิธีการนำเสนอ และปิดการขายเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่โรงพยาบาลมอบหมาย รวมถึงการรายงานสรุปผลประจำเดือน / ประจำปี
- ประสานงานลูกค้าทั้งก่อนรับบริการ และหลังรับบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเข้ามาใช้บริการให้ได้รับความพึงใจสูงสุด
- รวบรวม สรุป ปัญหาที่พบจากการขายเพื่อนำมาวิเคราะห์ และพัฒนาต่อยอดในการเพิ่มฐานลูกค้า หรือรักษาฐานลูกค้าเดิม
- สร้างสัมพันธ์ที่ดีทั้งต่อลูกค้าใหม่ และลูกค้าเดิม
- เพศหญิง อายุ (ไม่เกิน) 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา
- มีทักษะการขาย, ต่อรอง, การจัดการ และมีความรับผิดชอบสูง
- มีบุคลิกภาพ รูปร่างหน้าตาดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความสามารถในการสื่อสาร โน้มน้าวและมีทัศนคติที่ดี
- มีใจรักด้านงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีมารยาท รู้จักกาลเทศะต่อลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน
- มีประสบการณ์ด้านงานขายคอร์ส หรือศัลยกรรมด้านความงาม จากคลินิก หรือโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 - 2 ปี
- ทำงานในสภาวะกดดันได้ดี มีสุขภาพแข็งแรง
- นำเสนอขายโปรแกรม ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ของโรงพยาบาล
- วางแผนการขาย ให้กับลูกค้าในประเทศ ต่างประเทศ และ Agent ให้เป็นขั้นตอน รวมถึงการประมาณการยอดขายในแต่ละปี แต่ละเดือน รวมถึงวิธีการนำเสนอ และปิดการขายเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่โรงพยาบาลมอบหมาย รวมถึงการรายงานสรุปผลประจำเดือน / ประจำปี
- ประสานงานลูกค้าทั้งก่อนรับบริการ และหลังรับบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเข้ามาใช้บริการให้ได้รับความพึงใจสูงสุด
- รวบรวม สรุป ปัญหาที่พบจากการขายเพื่อนำมาวิเคราะห์ และพัฒนาต่อยอดในการเพิ่มฐานลูกค้า หรือรักษาฐานลูกค้าเดิม
- สร้างสัมพันธ์ที่ดีทั้งต่อลูกค้าใหม่ และลูกค้าเดิม
พนักงานประจำ
  • 11/11/2020 11/11/2020

คุณสมบัติ :

- เพศหญิง อายุ (ไม่เกิน) 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา
- มีทักษะการขาย, ต่อรอง, การจัดการ และมีความรับผิดชอบสูง
- มีบุคลิกภาพ รูปร่างหน้าตาดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความสามารถในการสื่อสาร โน้มน้าวและมีทัศนคติที่ดี
- มีใจรักด้านงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีมารยาท รู้จักกาลเทศะต่อลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน
- มีประสบการณ์ด้านงานขายคอร์ส หรือศัลยกรรมด้านความงาม จากคลินิก หรือโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 - 2 ปี
- ทำงานในสภาวะกดดันได้ดี มีสุขภาพแข็งแรง

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

- นำเสนอขายโปรแกรม ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ของโรงพยาบาล
- วางแผนการขาย ให้กับลูกค้าในประเทศ ต่างประเทศ และ Agent ให้เป็นขั้นตอน รวมถึงการประมาณการยอดขายในแต่ละปี แต่ละเดือน รวมถึงวิธีการนำเสนอ และปิดการขายเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่โรงพยาบาลมอบหมาย รวมถึงการรายงานสรุปผลประจำเดือน / ประจำปี
- ประสานงานลูกค้าทั้งก่อนรับบริการ และหลังรับบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเข้ามาใช้บริการให้ได้รับความพึงใจสูงสุด
- รวบรวม สรุป ปัญหาที่พบจากการขายเพื่อนำมาวิเคราะห์ และพัฒนาต่อยอดในการเพิ่มฐานลูกค้า หรือรักษาฐานลูกค้าเดิม
- สร้างสัมพันธ์ที่ดีทั้งต่อลูกค้าใหม่ และลูกค้าเดิม

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

ฌัฌฌิญาพร ขุนเศรษฐ์ (คุณจิ)

  • อีเมล :
  • โทร. : 02-082-4976