ร่วมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ไทย สู้วิกฤติโควิด-19 ปลอดภัยและผ่านพ้นไปด้วยกัน

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing Manager)

บริษัท ธนดล และ กชบูรณ์ จำกัด บริษัท ธนดล และ กชบูรณ์ จำกัด https://www.medjob.in.th/job/18331 https://www.medjob.in.th/upload/employer/U9wuR3EJGcVJNWNdNGi20200803150320.jpg อื่นๆ กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง 10250 246 อาคารเดอะเคอร์ฟ ห้อง 208 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง THB 0 5 ปี ขึ้นไป
2021-08-11
- ควบคุมค่าใช้จ่ายและงานด้านการจัดซื้อ การรับของ และเบิกจ่ายพัสดุ เวชภัณฑ์ให้ดำเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม
- จัดการให้มีเครื่องมือของใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เครื่องมือแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ และพัสดุอื่น อย่างครบถ้วนและทันต่อความ
ต้องการของโรงพยาบาล รวมถึงการแก้ปัญหาในการหาสินค้าทดแทนในกรณีสินค้าขาด
- บริหารจัดการ ประสานงานกับคลังยา, คลังเวชภัณฑ์ และคลังทั่วไป ให้มีสินค้าพอเพียงในการใช้งาน รวมถึงการเข้า
ร่วมกำหนด Safety Stock กับทางหน่วยงาน และคลัง
เพศ : ชาย – หญิง
อายุ : 35 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท
ประสบการณ์ : 5 ปี ขึ้นไป
เงินเดือน : ตามข้อตกลง
- ควบคุมค่าใช้จ่ายและงานด้านการจัดซื้อ การรับของ และเบิกจ่ายพัสดุ เวชภัณฑ์ให้ดำเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม
- จัดการให้มีเครื่องมือของใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เครื่องมือแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ และพัสดุอื่น อย่างครบถ้วนและทันต่อความ
ต้องการของโรงพยาบาล รวมถึงการแก้ปัญหาในการหาสินค้าทดแทนในกรณีสินค้าขาด
- บริหารจัดการ ประสานงานกับคลังยา, คลังเวชภัณฑ์ และคลังทั่วไป ให้มีสินค้าพอเพียงในการใช้งาน รวมถึงการเข้า
ร่วมกำหนด Safety Stock กับทางหน่วยงาน และคลัง
พนักงานประจำ
  • 25/11/2020 25/11/2020

คุณสมบัติ :

เพศ : ชาย – หญิง
อายุ : 35 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท
ประสบการณ์ : 5 ปี ขึ้นไป
เงินเดือน : ตามข้อตกลง

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

- ควบคุมค่าใช้จ่ายและงานด้านการจัดซื้อ การรับของ และเบิกจ่ายพัสดุ เวชภัณฑ์ให้ดำเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม
- จัดการให้มีเครื่องมือของใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เครื่องมือแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ และพัสดุอื่น อย่างครบถ้วนและทันต่อความ
ต้องการของโรงพยาบาล รวมถึงการแก้ปัญหาในการหาสินค้าทดแทนในกรณีสินค้าขาด
- บริหารจัดการ ประสานงานกับคลังยา, คลังเวชภัณฑ์ และคลังทั่วไป ให้มีสินค้าพอเพียงในการใช้งาน รวมถึงการเข้า
ร่วมกำหนด Safety Stock กับทางหน่วยงาน และคลัง

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

ฌัฌฌิญาพร ขุนเศรษฐ์ (คุณจิ)

  • อีเมล :
  • โทร. : 02-082-4976