ร่วมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ไทย สู้วิกฤติโควิด-19 ปลอดภัยและผ่านพ้นไปด้วยกัน

เจ้าหน้าที่เจาะเลือด

โรงพยาบาลปิยะเวท โรงพยาบาลปิยะเวท https://www.medjob.in.th/job/18256 https://www.medjob.in.th/upload/employer/LpWdWjWciii8ZG1UuIv20200127143340.jpg อื่นๆ กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง 10310 998 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. THB 0 2
2021-01-27
จัดเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้รับบริการตามรายการตรวจวิเคราะห์ที่แพทย์ร้องขอ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ และตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจให้เพียงพอต่อการใช้
วุฒิ ม. 6 ขึ้นไป
เพศหญิง
มีประสบการณ์เจาะเลือด 2 ปีขึ้นไป
ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมการเจาะเลือดและจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ
• เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• เงินค่าตอบแทนภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ ภาษาจีน และภาษาอื่นๆ
• ค่ารักษาพยาบาลฟรีทั้งในกรณีคนไข้นอก และคนไข้ใน
• ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 50%,ค่ารักษาทางทันตกรรมของบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร
• ค่ารักษาทางทันตกรรม 30%
• ส่วนลดการซื้อยาจากโรงพยาบาล
• สวัสดิการการฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร
• การตรวจสุขภาพประจำปี
• การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสำหรับพนักงานในกลุ่มเสี่ยง
• ของเยี่ยมกรณีพนักงานเจ็บป่วย และคลอดบุตร
• เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส
• ของขวัญวันเกิดพนักงาน
• เบี้ยขยัน
จัดเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้รับบริการตามรายการตรวจวิเคราะห์ที่แพทย์ร้องขอ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ และตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจให้เพียงพอต่อการใช้
พนักงานประจำ
  • 24/12/2020 24/12/2020

คุณสมบัติ :

วุฒิ ม. 6 ขึ้นไป
เพศหญิง
มีประสบการณ์เจาะเลือด 2 ปีขึ้นไป
ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมการเจาะเลือดและจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

จัดเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้รับบริการตามรายการตรวจวิเคราะห์ที่แพทย์ร้องขอ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ และตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจให้เพียงพอต่อการใช้

สวัสดิการ :

• เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• เงินค่าตอบแทนภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ ภาษาจีน และภาษาอื่นๆ
• ค่ารักษาพยาบาลฟรีทั้งในกรณีคนไข้นอก และคนไข้ใน
• ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 50%,ค่ารักษาทางทันตกรรมของบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร
• ค่ารักษาทางทันตกรรม 30%
• ส่วนลดการซื้อยาจากโรงพยาบาล
• สวัสดิการการฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร
• การตรวจสุขภาพประจำปี
• การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสำหรับพนักงานในกลุ่มเสี่ยง
• ของเยี่ยมกรณีพนักงานเจ็บป่วย และคลอดบุตร
• เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส
• ของขวัญวันเกิดพนักงาน
• เบี้ยขยัน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

จิตตนาฏ

  • อีเมล :
  • โทร. : 021295516