ร่วมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ไทย สู้วิกฤติโควิด-19 ปลอดภัยและผ่านพ้นไปด้วยกัน

Wellness Counselor

mspa international limited/ minor group mspa international limited/ minor group https://www.medjob.in.th/job/18136 https://www.medjob.in.th/upload/employer/JV6pqfGwFiVNHwtLjd620200116182117.JPG คลินิกเสริมความงาม ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน 10110 17th Floor Berli Jucker House, 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Rd Bangkok 10110 THAILAND THB 0
2021-01-16
Looking for an experienced Wellness Counselor with an educational background in Health/Nutrition, for a Luxury Medi-Spa. The Counselor will be responsible for seamless planning and execution of Wellness & Beauty packages for guests.

Judiciously analyze the client requirements and plan the Welllness / Beauty / Combination package / additional services best suited for the individual
Guide the Dietitians on Nutrition inputs for achieving best service delivery results
Guide the Therapist / Nurse for seamless programme execution for achieving best service delivery results
Monitor programme execution as per specified guidelines right from sequential Assessments to execution of Package specific execution schedulers- Sequence, type of service and results achieved.
Ensure timely intervention of discipline experts for achievement of promised results
Stitch the co-ordination of varied discipline experts for holistic and best inputs leading to achievement of optimum results
Monitor duty rosters as per Client appointments and schedulers
Follow up with the local / International labs for timely recipt of Path test reports / DNA Test reports
Plan and prepare topics and content for lectures on Nutrition / Healthy Lifestyle / Fitness etc and conduct them in a simple and focused manner
Practically apply the subject knowledge to Dietary modifications as per individualized client needs and ensure seamless programme execution as per specified protocols and guidelines
Ensure adherence & compliance to standard operating procedures at all times and to also ensure that standards are driven while providing ownership value.
Make modifications in the Diet as per Client likes and dislikes and Regional / Cultural Preferences
Make therapeutic modifications as per Medical Condition of the Client
Plan and modify meals and menus according to various physiological stages
Counsel the client on Lifestyle Modification
Counsel on the benefits of Physical Activity
Counsel on the integrated approach towards a healthy lifestyle
Make modifications in the Recipes to create Innovative and Healthy dishes as per clients therapeutic condition / lifestyle / likes and dislikes
Monitor and review progress of client after each session ( Along with other discipline experts as well )
To co-ordinate with the team of experts on a regular basis for deliverance of optimum results.
To guide therapist / nurses on adhering to protocols specific to treatment execution and ensure optimum results
Fill and complete all manual records and software entries specified as per Programme type
Understand the composition/ types/functions and nutritional importance of micronutrients and macronutrients.
Follows the basic food principles for meal planning
Plan and evaluate meals and menus to meet recommended dietary guidelines
Plan and modify meals and menus as per specific Medical condition
Understand the basics of anatomy and physiology of human body
Follow the basic food safety practices
Evaluate nutritional status of the individual
Understand the psychological counselling aspects
Understand the basic concept of ayurveda/yoga/fitness /acupressure/alternative therapies and massages
Understand and implement the principles of Weight Management, causes and consequences of Obesity and an integrated approach towards healthy Weight Management
Create and provide content for the Newsletter
Able to conduct individual and group counselling
Handle client grievances if any, along with the Unit Head
Modify the Dietary Intake for meeting the "Negative Calorie Balance" requirements for achieving healthy and sustained Weight Loss
Learn about the past and present nutrition health and nutrition education programmes
Constantly upgrade oneself with latest nutrition research and technologies
Offer support in multi-tasking as and when required
To ensure that all duties are carried out in line with company policies with high standards of personal appearance and personal hygiene, and in an ethical manner.
M.Sc Foods and Nutrition
DDHN (Post graduate Diploma in Dietetics, Health and Nutrition - DDHN) / Diploma in similar subjects
Looking for an experienced Wellness Counselor with an educational background in Health/Nutrition, for a Luxury Medi-Spa. The Counselor will be responsible for seamless planning and execution of Wellness & Beauty packages for guests.

Judiciously analyze the client requirements and plan the Welllness / Beauty / Combination package / additional services best suited for the individual
Guide the Dietitians on Nutrition inputs for achieving best service delivery results
Guide the Therapist / Nurse for seamless programme execution for achieving best service delivery results
Monitor programme execution as per specified guidelines right from sequential Assessments to execution of Package specific execution schedulers- Sequence, type of service and results achieved.
Ensure timely intervention of discipline experts for achievement of promised results
Stitch the co-ordination of varied discipline experts for holistic and best inputs leading to achievement of optimum results
Monitor duty rosters as per Client appointments and schedulers
Follow up with the local / International labs for timely recipt of Path test reports / DNA Test reports
Plan and prepare topics and content for lectures on Nutrition / Healthy Lifestyle / Fitness etc and conduct them in a simple and focused manner
Practically apply the subject knowledge to Dietary modifications as per individualized client needs and ensure seamless programme execution as per specified protocols and guidelines
Ensure adherence & compliance to standard operating procedures at all times and to also ensure that standards are driven while providing ownership value.
Make modifications in the Diet as per Client likes and dislikes and Regional / Cultural Preferences
Make therapeutic modifications as per Medical Condition of the Client
Plan and modify meals and menus according to various physiological stages
Counsel the client on Lifestyle Modification
Counsel on the benefits of Physical Activity
Counsel on the integrated approach towards a healthy lifestyle
Make modifications in the Recipes to create Innovative and Healthy dishes as per clients therapeutic condition / lifestyle / likes and dislikes
Monitor and review progress of client after each session ( Along with other discipline experts as well )
To co-ordinate with the team of experts on a regular basis for deliverance of optimum results.
To guide therapist / nurses on adhering to protocols specific to treatment execution and ensure optimum results
Fill and complete all manual records and software entries specified as per Programme type
Understand the composition/ types/functions and nutritional importance of micronutrients and macronutrients.
Follows the basic food principles for meal planning
Plan and evaluate meals and menus to meet recommended dietary guidelines
Plan and modify meals and menus as per specific Medical condition
Understand the basics of anatomy and physiology of human body
Follow the basic food safety practices
Evaluate nutritional status of the individual
Understand the psychological counselling aspects
Understand the basic concept of ayurveda/yoga/fitness /acupressure/alternative therapies and massages
Understand and implement the principles of Weight Management, causes and consequences of Obesity and an integrated approach towards healthy Weight Management
Create and provide content for the Newsletter
Able to conduct individual and group counselling
Handle client grievances if any, along with the Unit Head
Modify the Dietary Intake for meeting the "Negative Calorie Balance" requirements for achieving healthy and sustained Weight Loss
Learn about the past and present nutrition health and nutrition education programmes
Constantly upgrade oneself with latest nutrition research and technologies
Offer support in multi-tasking as and when required
To ensure that all duties are carried out in line with company policies with high standards of personal appearance and personal hygiene, and in an ethical manner.
พนักงานประจำ
  • 27/05/2020 27/05/2020

คุณสมบัติ :

M.Sc Foods and Nutrition
DDHN (Post graduate Diploma in Dietetics, Health and Nutrition - DDHN) / Diploma in similar subjects

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

Looking for an experienced Wellness Counselor with an educational background in Health/Nutrition, for a Luxury Medi-Spa. The Counselor will be responsible for seamless planning and execution of Wellness & Beauty packages for guests.

Judiciously analyze the client requirements and plan the Welllness / Beauty / Combination package / additional services best suited for the individual
Guide the Dietitians on Nutrition inputs for achieving best service delivery results
Guide the Therapist / Nurse for seamless programme execution for achieving best service delivery results
Monitor programme execution as per specified guidelines right from sequential Assessments to execution of Package specific execution schedulers- Sequence, type of service and results achieved.
Ensure timely intervention of discipline experts for achievement of promised results
Stitch the co-ordination of varied discipline experts for holistic and best inputs leading to achievement of optimum results
Monitor duty rosters as per Client appointments and schedulers
Follow up with the local / International labs for timely recipt of Path test reports / DNA Test reports
Plan and prepare topics and content for lectures on Nutrition / Healthy Lifestyle / Fitness etc and conduct them in a simple and focused manner
Practically apply the subject knowledge to Dietary modifications as per individualized client needs and ensure seamless programme execution as per specified protocols and guidelines
Ensure adherence & compliance to standard operating procedures at all times and to also ensure that standards are driven while providing ownership value.
Make modifications in the Diet as per Client likes and dislikes and Regional / Cultural Preferences
Make therapeutic modifications as per Medical Condition of the Client
Plan and modify meals and menus according to various physiological stages
Counsel the client on Lifestyle Modification
Counsel on the benefits of Physical Activity
Counsel on the integrated approach towards a healthy lifestyle
Make modifications in the Recipes to create Innovative and Healthy dishes as per clients therapeutic condition / lifestyle / likes and dislikes
Monitor and review progress of client after each session ( Along with other discipline experts as well )
To co-ordinate with the team of experts on a regular basis for deliverance of optimum results.
To guide therapist / nurses on adhering to protocols specific to treatment execution and ensure optimum results
Fill and complete all manual records and software entries specified as per Programme type
Understand the composition/ types/functions and nutritional importance of micronutrients and macronutrients.
Follows the basic food principles for meal planning
Plan and evaluate meals and menus to meet recommended dietary guidelines
Plan and modify meals and menus as per specific Medical condition
Understand the basics of anatomy and physiology of human body
Follow the basic food safety practices
Evaluate nutritional status of the individual
Understand the psychological counselling aspects
Understand the basic concept of ayurveda/yoga/fitness /acupressure/alternative therapies and massages
Understand and implement the principles of Weight Management, causes and consequences of Obesity and an integrated approach towards healthy Weight Management
Create and provide content for the Newsletter
Able to conduct individual and group counselling
Handle client grievances if any, along with the Unit Head
Modify the Dietary Intake for meeting the "Negative Calorie Balance" requirements for achieving healthy and sustained Weight Loss
Learn about the past and present nutrition health and nutrition education programmes
Constantly upgrade oneself with latest nutrition research and technologies
Offer support in multi-tasking as and when required
To ensure that all duties are carried out in line with company policies with high standards of personal appearance and personal hygiene, and in an ethical manner.

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

Waewwan Chavanothai

  • อีเมล :
  • โทร. : 023656067