ร่วมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ไทย สู้วิกฤติโควิด-19 ปลอดภัยและผ่านพ้นไปด้วยกัน

Physiotherapist

mspa international limited/ minor group mspa international limited/ minor group https://www.medjob.in.th/job/18135 https://www.medjob.in.th/upload/employer/JV6pqfGwFiVNHwtLjd620200116182117.JPG นักกายภาพบำบัด ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน 10110 17th Floor Berli Jucker House, 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Rd Bangkok 10110 THAILAND THB 0
2021-01-16
Looking for a hands-on Physiotherapist at a Luxury Medi-Spa to assess physical fitness level of guests and to provide theraupetic and appliance based therapies to achieve the desired results.

Practically apply the subject knowledge to Exercise recommendations / Improvement of existing Medical condition if any, as per individualized client needs
Ensure adherence & compliance to standard operating procedures at all times and to also ensure that standards are driven while providing ownership value.
Assess the fitness level of clients and identify specific requirements, if any
Conduct all assessments respective to Physiotherapist profile and ensure frequent and timely re-assessments and intervention for achieving successful results
Execute hands on sessions with advance technology appliance efficiently and maintain all records as required.
To monitor and review progress of clients after each Wellness session ( Along with other discipline experts as well )
Maintain client records for periodic assessments, specific need based recommendations and progress
Ensure timely preventative maintenance of all appliances to assure client safety
Co-ordinate with the team of experts on a regular basis for deliverance of optimum results.
Guide therapist / nurses on adhering to protocols specific to treatment execution and ensure optimum results
Design and plan an appropriate and safe fitness routine consisting of right posture, cardio-respiratory fitness, strength and flexibility based on the fitness protocols to lose weight
Make / Modify appropriate therapeutic exercise plan based on specific requirement of a client.
Effective counseling techniques to guide the clients facing Medical / other issues and suggest alternate course of action
Understand the causes and consequences of Obesity and implement the principles of Weight Management
Counsel the client on Lifestyle Modification
Counsel on the integrated approach towards Healthy lifestyle
Counsel on the benefits of Physical Activity
Help clients to learn breathing technique to relax and de- stress
Understand the anatomy and physiology of human body
Understand the basic concept of ayurveda/yoga/acupressure/ alternative therapies and massages
Understands the psychological counseling aspects
Act promptly in circumstances of any unforeseen Medical emergency
Create and provide content for the Newsletter
Conduct lectures on Physiotherapy / Fitness related topics in a simple and focused manner
Able to conduct individual and group counseling
Constantly upgrade oneself with latest research and technologies
Offer support in multi-tasking as and when required
To ensure that all duties are carried out in line with company policies with high standards of personal appearance and personal hygiene, and in an ethical manner.
Bachelor / Masters of Physiotherapy from a recognized University
Has effective communication skills
Facilitate responsible behavior
Contributes to effective workplace relationship
Responds effectively to difficult and challenging role
Work effectively with culturally diverse clients and co workers
Promotes innovation in a team environment
Able to organize work priorities
Responds effectively to service related and technical problems
Function as a patient Counselor
Effectively motivate the Client towards disciplined adherence to the advise for his/ her Health benefit
Work cohesively with the Unit / Centre staff
Confidently handle all Queries addressed by the Client
Should be a keen learner
Should be self driven towards updation of Physiotherapy / Fitness / Advance Technology Appliance inputs
Looking for a hands-on Physiotherapist at a Luxury Medi-Spa to assess physical fitness level of guests and to provide theraupetic and appliance based therapies to achieve the desired results.

Practically apply the subject knowledge to Exercise recommendations / Improvement of existing Medical condition if any, as per individualized client needs
Ensure adherence & compliance to standard operating procedures at all times and to also ensure that standards are driven while providing ownership value.
Assess the fitness level of clients and identify specific requirements, if any
Conduct all assessments respective to Physiotherapist profile and ensure frequent and timely re-assessments and intervention for achieving successful results
Execute hands on sessions with advance technology appliance efficiently and maintain all records as required.
To monitor and review progress of clients after each Wellness session ( Along with other discipline experts as well )
Maintain client records for periodic assessments, specific need based recommendations and progress
Ensure timely preventative maintenance of all appliances to assure client safety
Co-ordinate with the team of experts on a regular basis for deliverance of optimum results.
Guide therapist / nurses on adhering to protocols specific to treatment execution and ensure optimum results
Design and plan an appropriate and safe fitness routine consisting of right posture, cardio-respiratory fitness, strength and flexibility based on the fitness protocols to lose weight
Make / Modify appropriate therapeutic exercise plan based on specific requirement of a client.
Effective counseling techniques to guide the clients facing Medical / other issues and suggest alternate course of action
Understand the causes and consequences of Obesity and implement the principles of Weight Management
Counsel the client on Lifestyle Modification
Counsel on the integrated approach towards Healthy lifestyle
Counsel on the benefits of Physical Activity
Help clients to learn breathing technique to relax and de- stress
Understand the anatomy and physiology of human body
Understand the basic concept of ayurveda/yoga/acupressure/ alternative therapies and massages
Understands the psychological counseling aspects
Act promptly in circumstances of any unforeseen Medical emergency
Create and provide content for the Newsletter
Conduct lectures on Physiotherapy / Fitness related topics in a simple and focused manner
Able to conduct individual and group counseling
Constantly upgrade oneself with latest research and technologies
Offer support in multi-tasking as and when required
To ensure that all duties are carried out in line with company policies with high standards of personal appearance and personal hygiene, and in an ethical manner.
พนักงานประจำ
  • 27/05/2020 27/05/2020

คุณสมบัติ :

Bachelor / Masters of Physiotherapy from a recognized University
Has effective communication skills
Facilitate responsible behavior
Contributes to effective workplace relationship
Responds effectively to difficult and challenging role
Work effectively with culturally diverse clients and co workers
Promotes innovation in a team environment
Able to organize work priorities
Responds effectively to service related and technical problems
Function as a patient Counselor
Effectively motivate the Client towards disciplined adherence to the advise for his/ her Health benefit
Work cohesively with the Unit / Centre staff
Confidently handle all Queries addressed by the Client
Should be a keen learner
Should be self driven towards updation of Physiotherapy / Fitness / Advance Technology Appliance inputs

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

Looking for a hands-on Physiotherapist at a Luxury Medi-Spa to assess physical fitness level of guests and to provide theraupetic and appliance based therapies to achieve the desired results.

Practically apply the subject knowledge to Exercise recommendations / Improvement of existing Medical condition if any, as per individualized client needs
Ensure adherence & compliance to standard operating procedures at all times and to also ensure that standards are driven while providing ownership value.
Assess the fitness level of clients and identify specific requirements, if any
Conduct all assessments respective to Physiotherapist profile and ensure frequent and timely re-assessments and intervention for achieving successful results
Execute hands on sessions with advance technology appliance efficiently and maintain all records as required.
To monitor and review progress of clients after each Wellness session ( Along with other discipline experts as well )
Maintain client records for periodic assessments, specific need based recommendations and progress
Ensure timely preventative maintenance of all appliances to assure client safety
Co-ordinate with the team of experts on a regular basis for deliverance of optimum results.
Guide therapist / nurses on adhering to protocols specific to treatment execution and ensure optimum results
Design and plan an appropriate and safe fitness routine consisting of right posture, cardio-respiratory fitness, strength and flexibility based on the fitness protocols to lose weight
Make / Modify appropriate therapeutic exercise plan based on specific requirement of a client.
Effective counseling techniques to guide the clients facing Medical / other issues and suggest alternate course of action
Understand the causes and consequences of Obesity and implement the principles of Weight Management
Counsel the client on Lifestyle Modification
Counsel on the integrated approach towards Healthy lifestyle
Counsel on the benefits of Physical Activity
Help clients to learn breathing technique to relax and de- stress
Understand the anatomy and physiology of human body
Understand the basic concept of ayurveda/yoga/acupressure/ alternative therapies and massages
Understands the psychological counseling aspects
Act promptly in circumstances of any unforeseen Medical emergency
Create and provide content for the Newsletter
Conduct lectures on Physiotherapy / Fitness related topics in a simple and focused manner
Able to conduct individual and group counseling
Constantly upgrade oneself with latest research and technologies
Offer support in multi-tasking as and when required
To ensure that all duties are carried out in line with company policies with high standards of personal appearance and personal hygiene, and in an ethical manner.

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

Waewwan Chavanothai

  • อีเมล :
  • โทร. : 023656067