ร่วมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ไทย สู้วิกฤติโควิด-19 ปลอดภัยและผ่านพ้นไปด้วยกัน

จิตแพทย์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ https://www.medjob.in.th/job/18131 https://www.medjob.in.th/upload/employer/eXaekFz8G73RchDVmZK20190604145453.jpg แพทย์ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ 10210 906 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงทุ่งสองห้อง THB 41000
2020-06-04
1. ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกทางจิตเวช
2. รับปรึกษาผู้ป่วยในที่มีปัญหาทางจิตเวชในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
3. ออกตรวจผู้ป่วยโครงการวิจัยแบบบูรณาการเฉลิมพระเกียรติฯ “โครงการวิจัยสมองเสื่อม
อัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย”
4. รับผิดชอบดูแลหน่วยการแพทย์ผสมผสานผู้ป่วยมะเร็งและญาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
1. สำเร็จการศึกษาระดับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจิตเวชศาสตร์ หรือ อยู่ในระหว่างฝึกอบรมปีสุดท้ายของปีการฝึกอบรม 2562 (คาดว่าจะจบการฝึกอบรมในเดือน กรกฎาคม 2563)
2. มีประวัติหรือผลงานที่ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป หรือ ได้รับการรับรองและประเมินการทำงานและความประพฤติจากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป หรือ มีประสบการณ์การทำงานจิตเวชศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ มีผลงานตีพิมพ์ ผลงานทางวิชาการ หรือ ดุลยพินิจของเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
4. มีประสบการณ์การทำวิจัย หรือได้ตีพิมพ์ หรือได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ พร้อมแนบงานวิจัยมาพร้อมใบสมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1. สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับตนเองและครอบครัวระหว่างทำงานรวมถึงหลังเกษียณ
2. สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. มีสิทธิขอตำแหน่งทางวิชาการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
1. ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกทางจิตเวช
2. รับปรึกษาผู้ป่วยในที่มีปัญหาทางจิตเวชในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
3. ออกตรวจผู้ป่วยโครงการวิจัยแบบบูรณาการเฉลิมพระเกียรติฯ “โครงการวิจัยสมองเสื่อม
อัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย”
4. รับผิดชอบดูแลหน่วยการแพทย์ผสมผสานผู้ป่วยมะเร็งและญาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
พนักงานประจำ
  • 27/05/2020 27/05/2020

คุณสมบัติ :

1. สำเร็จการศึกษาระดับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจิตเวชศาสตร์ หรือ อยู่ในระหว่างฝึกอบรมปีสุดท้ายของปีการฝึกอบรม 2562 (คาดว่าจะจบการฝึกอบรมในเดือน กรกฎาคม 2563)
2. มีประวัติหรือผลงานที่ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป หรือ ได้รับการรับรองและประเมินการทำงานและความประพฤติจากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป หรือ มีประสบการณ์การทำงานจิตเวชศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ มีผลงานตีพิมพ์ ผลงานทางวิชาการ หรือ ดุลยพินิจของเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
4. มีประสบการณ์การทำวิจัย หรือได้ตีพิมพ์ หรือได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ พร้อมแนบงานวิจัยมาพร้อมใบสมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

1. ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกทางจิตเวช
2. รับปรึกษาผู้ป่วยในที่มีปัญหาทางจิตเวชในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
3. ออกตรวจผู้ป่วยโครงการวิจัยแบบบูรณาการเฉลิมพระเกียรติฯ “โครงการวิจัยสมองเสื่อม
อัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย”
4. รับผิดชอบดูแลหน่วยการแพทย์ผสมผสานผู้ป่วยมะเร็งและญาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

สวัสดิการ :

1. สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับตนเองและครอบครัวระหว่างทำงานรวมถึงหลังเกษียณ
2. สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. มีสิทธิขอตำแหน่งทางวิชาการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

ชลัญน์พิมพ์ ศรีสว่าง

  • อีเมล :
  • โทร. : 02-576-6663 / 086-979-5514