ร่วมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ไทย สู้วิกฤติโควิด-19 ปลอดภัยและผ่านพ้นไปด้วยกัน

นักกายภาพบำบัด (ปฎิบัติงานที่ประเทศโอมาน)

โรงพยาบาลปิยะเวท โรงพยาบาลปิยะเวท https://www.medjob.in.th/job/18124 https://www.medjob.in.th/upload/employer/LpWdWjWciii8ZG1UuIv20200127143340.jpg นักกายภาพบำบัด *ต่างประเทศ Oman *ต่างประเทศ Oman 10310 998 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. THB 0 5 ปีขึ้นไป
2021-01-27
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ให้การรักษาทางกายภาพบำบัดแก่ผู้มารับบริการได้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชชาชีพ
• จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดให้เพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
• ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการทำกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยและญาติได้
• ร่วมจัดทำเอกสารคู่มือการให้บริการและพัฒนาระบบบริการที่เหมาะสมในการให้บริการของผู้ป่วย
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด
• ประสบการณ์ในการรักษาทางกายภาพผู้ป่วย 5 ปีขึ้นไป
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว (ภาษาอาหรับได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีทักษะการทำงานเป็นทีม / มีปฏิภาณไหวพริบดี / การติดต่อประสานงานดี
• เงินเดือนขั้นต่ำ 800 OMR
• Commission
• ตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง (รวมทันตกรรม)
• สวัสดิการที่พัก (รวมค่าน้ำ-ค่าไฟ) ในต่างประเทศ
• ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ไป-กลับ) เพื่อเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านปีละ 1 ครั้ง
• พักร้อนกลับมาเยี่ยมบ้าน 1 ครั้ง/ปี (16 วัน)
• วันหยุดตามประเพณี 12 วัน/ปี
• ค่าใช้จ่ายในการสอบใบประกอบวิชาชีพในต่างประเทศ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ให้การรักษาทางกายภาพบำบัดแก่ผู้มารับบริการได้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชชาชีพ
• จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดให้เพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
• ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการทำกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยและญาติได้
• ร่วมจัดทำเอกสารคู่มือการให้บริการและพัฒนาระบบบริการที่เหมาะสมในการให้บริการของผู้ป่วย
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
พนักงานประจำ
  • 26/05/2020 26/05/2020

คุณสมบัติ :

คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด
• ประสบการณ์ในการรักษาทางกายภาพผู้ป่วย 5 ปีขึ้นไป
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว (ภาษาอาหรับได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีทักษะการทำงานเป็นทีม / มีปฏิภาณไหวพริบดี / การติดต่อประสานงานดี

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ให้การรักษาทางกายภาพบำบัดแก่ผู้มารับบริการได้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชชาชีพ
• จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดให้เพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
• ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการทำกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยและญาติได้
• ร่วมจัดทำเอกสารคู่มือการให้บริการและพัฒนาระบบบริการที่เหมาะสมในการให้บริการของผู้ป่วย
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการ :

• เงินเดือนขั้นต่ำ 800 OMR
• Commission
• ตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง (รวมทันตกรรม)
• สวัสดิการที่พัก (รวมค่าน้ำ-ค่าไฟ) ในต่างประเทศ
• ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ไป-กลับ) เพื่อเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านปีละ 1 ครั้ง
• พักร้อนกลับมาเยี่ยมบ้าน 1 ครั้ง/ปี (16 วัน)
• วันหยุดตามประเพณี 12 วัน/ปี
• ค่าใช้จ่ายในการสอบใบประกอบวิชาชีพในต่างประเทศ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

*ต่างประเทศ Oman

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

จิตตนาฏ

  • อีเมล :
  • โทร. : 021295516