ร่วมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ไทย สู้วิกฤติโควิด-19 ปลอดภัยและผ่านพ้นไปด้วยกัน

Spa Therapist

โรงพยาบาลปิยะเวท โรงพยาบาลปิยะเวท https://www.medjob.in.th/job/18123 https://www.medjob.in.th/upload/employer/LpWdWjWciii8ZG1UuIv20200127143340.jpg คลินิกเสริมความงาม กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง 10310 998 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. THB 0 -
2021-01-27
Duties & Responsibilities
- ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนการให้บริการลูกค้าและพัฒนาทักษะการนวดรวมถึงการทำทรีตเม้นท์ต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามมาตราฐาน ตลอดจนการดูแลเรื่องของคลังโปรดักส์ อุปกรณ์เครื่องใช้ในสปาให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอเพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการและเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
Qualification
- เพศหญิง
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาตร์ความงาม สุขภาพและสปา หรือการแพทย์แผนไทย
- มีใบอนุญาตินวดเพื่อสุขภาพ หรือใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย
- มีใบรับรองผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• เงินค่าตอบแทนภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ ภาษาจีน และภาษาอื่นๆ
• ค่ารักษาพยาบาลฟรีทั้งในกรณีคนไข้นอก และคนไข้ใน
• ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 50%,ค่ารักษาทางทันตกรรมของบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร
• ค่ารักษาทางทันตกรรม 30%
• ส่วนลดการซื้อยาจากโรงพยาบาล
• สวัสดิการการฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร
• การตรวจสุขภาพประจำปี
• การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสำหรับพนักงานในกลุ่มเสี่ยง
• ของเยี่ยมกรณีพนักงานเจ็บป่วย และคลอดบุตร
• เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส
• ของขวัญวันเกิดพนักงาน
• เบี้ยขยัน
Duties & Responsibilities
- ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนการให้บริการลูกค้าและพัฒนาทักษะการนวดรวมถึงการทำทรีตเม้นท์ต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามมาตราฐาน ตลอดจนการดูแลเรื่องของคลังโปรดักส์ อุปกรณ์เครื่องใช้ในสปาให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอเพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการและเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
พนักงานประจำ
  • 26/05/2020 26/05/2020

คุณสมบัติ :

Qualification
- เพศหญิง
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาตร์ความงาม สุขภาพและสปา หรือการแพทย์แผนไทย
- มีใบอนุญาตินวดเพื่อสุขภาพ หรือใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย
- มีใบรับรองผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

Duties & Responsibilities
- ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนการให้บริการลูกค้าและพัฒนาทักษะการนวดรวมถึงการทำทรีตเม้นท์ต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามมาตราฐาน ตลอดจนการดูแลเรื่องของคลังโปรดักส์ อุปกรณ์เครื่องใช้ในสปาให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอเพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการและเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

สวัสดิการ :

• เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• เงินค่าตอบแทนภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ ภาษาจีน และภาษาอื่นๆ
• ค่ารักษาพยาบาลฟรีทั้งในกรณีคนไข้นอก และคนไข้ใน
• ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 50%,ค่ารักษาทางทันตกรรมของบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร
• ค่ารักษาทางทันตกรรม 30%
• ส่วนลดการซื้อยาจากโรงพยาบาล
• สวัสดิการการฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร
• การตรวจสุขภาพประจำปี
• การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสำหรับพนักงานในกลุ่มเสี่ยง
• ของเยี่ยมกรณีพนักงานเจ็บป่วย และคลอดบุตร
• เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส
• ของขวัญวันเกิดพนักงาน
• เบี้ยขยัน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

จิตตนาฏ

  • อีเมล :
  • โทร. : 021295516