นักรังสีเทคนิค ประจำโรงพยาบาลนวมินทร์9

บริษัท มีนบุรีการแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาลนวมินทร์9) บริษัท มีนบุรีการแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาลนวมินทร์9) https://www.medjob.in.th/job/18106 https://www.medjob.in.th/upload/employer/t2JjS76ELf9FeuqcxYf20200110092323.gif อื่นๆ กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี 10510 96 ถนนสีหบุรานุกิจ เเขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร THB 0 ยินดีรับน้องที่ไม่มีประสบการณ์
2024-06-30
1. ปฏิบัติงานในส่วนงานรังสีวิทยา ด้านรังสีวินิจฉัย และรังสีร่วมรักษา
2. การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและพร้อมใช้งาน
3. ปฏิบัติงานตามตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักการป้องกันอันตรายจากรังสี
เพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารังสีวิทยา
เงินกู้สวัสดิการ
กองทุนณาปนกิจ
ค่ารักษาพยาบาล
โบนัส
เงินช่วยเหลือกรณี
อุปสมบท สมรส คลอดบุตร เจ็บป่วย เสียชีวิต
ยูนิฟอร์ม และอื่นๆ
1. ปฏิบัติงานในส่วนงานรังสีวิทยา ด้านรังสีวินิจฉัย และรังสีร่วมรักษา
2. การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและพร้อมใช้งาน
3. ปฏิบัติงานตามตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักการป้องกันอันตรายจากรังสี
เพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
พนักงานประจำ
  • 24/06/2024 24/06/2024

คุณสมบัติ :

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารังสีวิทยา

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

1. ปฏิบัติงานในส่วนงานรังสีวิทยา ด้านรังสีวินิจฉัย และรังสีร่วมรักษา
2. การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและพร้อมใช้งาน
3. ปฏิบัติงานตามตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักการป้องกันอันตรายจากรังสี
เพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

สวัสดิการ :

เงินกู้สวัสดิการ
กองทุนณาปนกิจ
ค่ารักษาพยาบาล
โบนัส
เงินช่วยเหลือกรณี
อุปสมบท สมรส คลอดบุตร เจ็บป่วย เสียชีวิต
ยูนิฟอร์ม และอื่นๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

นายศรายุทธ สุทัศน์ ณ อยุธยา

  • อีเมล :
  • โทร. : 025181818 ต่อ 201