ร่วมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ไทย สู้วิกฤติโควิด-19 ปลอดภัยและผ่านพ้นไปด้วยกัน

พยาบาลวิชาชีพแผนกอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน (ER)

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร https://www.medjob.in.th/job/18100 https://www.medjob.in.th/upload/employer/m2AYzrernUNZTPqcIGx20200121153729.jpg พยาบาล อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41000 เลขที่ 111 ถนนทองใหญ่ ตำบลหมากแข้ง THB 19000 3 ปีขึ้นไป
2021-01-21
ให้การพยาบาลกลุ่มผู้ป่วยอาการฉุกเฉิน โดย การใช้ กระบวนการพยาบาลและหลักการ พยาบาลตามนโยบายหลักของแผนกและนโยบายของโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและผลการรักษาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- เพศหญิง /ชาย บุคลิกภาพดี
- จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพที่รับรองโดยสภาการพยาบาล
- มีประสบการณ์ด้านER 3 ปีขึ้นไป
- มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีทัศนคติที่ดี
- รักในงานบริการ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
- สำหรับพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล IPD / OPD ปีละ 60,000 บาท
- สำหรับครอบครัวพนักงาน ส่วนลด 50% ในวงเงิน 30,000 บาท
- สวัสดิการคลอดบุตร
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ตรวจสุขภาพประจำปี (ฟรี)
- เครื่องแบบพนักงาน 2,000 ต่อปี
- เงินฌาปนกิจ
- ปรับเงินเดือน เงินโบนัสประจำปี
ให้การพยาบาลกลุ่มผู้ป่วยอาการฉุกเฉิน โดย การใช้ กระบวนการพยาบาลและหลักการ พยาบาลตามนโยบายหลักของแผนกและนโยบายของโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและผลการรักษาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
พนักงานประจำ
  • 23/11/2020 23/11/2020

คุณสมบัติ :

- เพศหญิง /ชาย บุคลิกภาพดี
- จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพที่รับรองโดยสภาการพยาบาล
- มีประสบการณ์ด้านER 3 ปีขึ้นไป
- มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีทัศนคติที่ดี
- รักในงานบริการ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

ให้การพยาบาลกลุ่มผู้ป่วยอาการฉุกเฉิน โดย การใช้ กระบวนการพยาบาลและหลักการ พยาบาลตามนโยบายหลักของแผนกและนโยบายของโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและผลการรักษาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

สวัสดิการ :

- สำหรับพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล IPD / OPD ปีละ 60,000 บาท
- สำหรับครอบครัวพนักงาน ส่วนลด 50% ในวงเงิน 30,000 บาท
- สวัสดิการคลอดบุตร
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ตรวจสุขภาพประจำปี (ฟรี)
- เครื่องแบบพนักงาน 2,000 ต่อปี
- เงินฌาปนกิจ
- ปรับเงินเดือน เงินโบนัสประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

อุดรธานี เมืองอุดรธานี

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

สุพรรษา วงษ์เงิน

  • อีเมล :
  • โทร. : 042-343111 ต่อ 1417