พยาบาลวิชาชีพ OPD ,IPD ,ER ,ICU

บริษัท มีนบุรีการแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาลนวมินทร์9) บริษัท มีนบุรีการแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาลนวมินทร์9) https://www.medjob.in.th/job/18073 https://www.medjob.in.th/upload/employer/t2JjS76ELf9FeuqcxYf20200110092323.gif พยาบาล กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี 10510 96 ถนนสีหบุรานุกิจ เเขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร THB 0 ยินดีรับน้องที่ไม่มีประสบการณ์
2024-06-30
1. ปฎิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของโรงพยาบาล
2. ดูเเลการทำหัตถการ เเละงานการพยาบาลต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. ประสานงานด้านการรักษา กับเเพทย์ และส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. สำเร็จการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์
2. มีใบประกอบวิชาชีพ จากสภาการพยาบาล
3. รักในงานโรงพยาบาล รักในการดูเเลคนไข้
* สหกรณ์ออมทรัพย์
* ปรับเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี ตามนโยบายบริษัทฯ
* ตรวจสุขภาพประจำปี
* MOU กับสถาบันธนาคารต่าง ๆ
* เงินช่วยเหลือสมรส ,เงินคลอดบุตร
* เงินฌาปนกิจครอบครัวพนักงาน
* ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ,โอกาสก้าวหน้าในงาน ,ทุนวิชาชีพ
* ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลครอบครัวพนักงาน
* ประกันกลุ่ม ,กองทุนฌาปนกิจ
* ชุดเครื่องแบบพนักงาน
1. ปฎิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของโรงพยาบาล
2. ดูเเลการทำหัตถการ เเละงานการพยาบาลต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. ประสานงานด้านการรักษา กับเเพทย์ และส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
พนักงานประจำ
  • 23/05/2024 23/05/2024

คุณสมบัติ :

1. สำเร็จการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์
2. มีใบประกอบวิชาชีพ จากสภาการพยาบาล
3. รักในงานโรงพยาบาล รักในการดูเเลคนไข้

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

1. ปฎิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของโรงพยาบาล
2. ดูเเลการทำหัตถการ เเละงานการพยาบาลต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. ประสานงานด้านการรักษา กับเเพทย์ และส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ :

* สหกรณ์ออมทรัพย์
* ปรับเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี ตามนโยบายบริษัทฯ
* ตรวจสุขภาพประจำปี
* MOU กับสถาบันธนาคารต่าง ๆ
* เงินช่วยเหลือสมรส ,เงินคลอดบุตร
* เงินฌาปนกิจครอบครัวพนักงาน
* ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ,โอกาสก้าวหน้าในงาน ,ทุนวิชาชีพ
* ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลครอบครัวพนักงาน
* ประกันกลุ่ม ,กองทุนฌาปนกิจ
* ชุดเครื่องแบบพนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

คุณศรายุทธ

  • อีเมล :
  • โทร. : 025181818 ต่อ 201