นักรังสีเทคนิค

โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์ โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์ https://www.medjob.in.th/job/17842 https://www.medjob.in.th/upload/employer/WdveAyjxqyj61t5dBBw20190614120624.png อื่นๆ บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31000 เลขที่ 197 หมู่ 2 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลชุมเห็ด THB 0 อย่างน้อย 1 ปี
15/08/2562
- ให้การต้อนรับผู้มาใช้บริการ และให้คำแนะนำเรื่องการเตรียมตัว
- ให้การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจทางรังสีวิทยาตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ปฏิบัติการตรวจทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องทางรังสีวิทยาร่วมกับรังสีแพทย์
- เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค
- ค่าประสบการณ์ (หากมีหนังสือรับรองการทำงาน)
- ค่ารักษาพยาบาล
- ค่าเครื่องแบบพนักงาน
- หอพัก (ในราคาประหยัด)
- ให้การต้อนรับผู้มาใช้บริการ และให้คำแนะนำเรื่องการเตรียมตัว
- ให้การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจทางรังสีวิทยาตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ปฏิบัติการตรวจทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องทางรังสีวิทยาร่วมกับรังสีแพทย์
พนักงานประจำ
  • 14/08/2019 14/08/2019

คุณสมบัติ :

- เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

- ให้การต้อนรับผู้มาใช้บริการ และให้คำแนะนำเรื่องการเตรียมตัว
- ให้การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจทางรังสีวิทยาตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ปฏิบัติการตรวจทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องทางรังสีวิทยาร่วมกับรังสีแพทย์

สวัสดิการ :

- ค่าประสบการณ์ (หากมีหนังสือรับรองการทำงาน)
- ค่ารักษาพยาบาล
- ค่าเครื่องแบบพนักงาน
- หอพัก (ในราคาประหยัด)

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

คุณฐิฏติยาพร กรกีรติธนรัชต์

  • อีเมล :
  • โทร. : 0 4461 4100 , 098 585 9224