นักกายภาพบำบัด

โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์ โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์ https://www.medjob.in.th/job/17841 https://www.medjob.in.th/upload/employer/WdveAyjxqyj61t5dBBw20190614120624.png นักกายภาพบำบัด บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31000 เลขที่ 197 หมู่ 2 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลชุมเห็ด THB 0 อย่างน้อย 1 ปี
2019-08-15
- ให้บริการรักษาทางกายภาพบำบัดได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ปฏิบัติงานบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบำบัด
- เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด
- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
- ค่าประสบการณ์ (หากมีหนังสือรับรองการทำงาน)
- ค่ารักษาพยาบาล
- ค่าเครื่องแบบพนักงาน
- หอพัก (ในราคาประหยัด)
- ให้บริการรักษาทางกายภาพบำบัดได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ปฏิบัติงานบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบำบัด
พนักงานประจำ
  • 14/08/2019 14/08/2019

คุณสมบัติ :

- เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด
- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

- ให้บริการรักษาทางกายภาพบำบัดได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ปฏิบัติงานบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบำบัด

สวัสดิการ :

- ค่าประสบการณ์ (หากมีหนังสือรับรองการทำงาน)
- ค่ารักษาพยาบาล
- ค่าเครื่องแบบพนักงาน
- หอพัก (ในราคาประหยัด)

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

คุณฐิฏติยาพร กรกีรติธนรัชต์

  • อีเมล :
  • โทร. : 0 4461 4100 , 098 585 9224