ร่วมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ไทย สู้วิกฤติโควิด-19 ปลอดภัยและผ่านพ้นไปด้วยกัน

นักเทคนิคการแพทย์ ประจำโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพ

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด https://www.medjob.in.th/job/17763 https://www.medjob.in.th/upload/employer/7dyir6fUZF9BH5xGxRj20190627092839.jpg เทคนิคการแพทย์ *ทำงานได้หลายจังหวัด หลายจังหวัด *ทำงานได้หลายจังหวัด หลายจังหวัด 10310 2301/2 อาคารทันตกรรม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ THB 0
2020-05-14
ความรับผิดชอบ
ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจที่ได้รับมอบหมาย
ทบทวน ตรวจสอบ และลงนามรายงานผลการวิเคราะห์ในใบรายงานผล และในระบบอิเลคทรอนิคส์
ตรวจสอบ จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือวิเคราะห์ อุปกรณ์ และสารเคมีให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ตามที่ได้รับมอบหมาย
พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องตามแผนการฝึกอบรมของบริษัท
คุณสมบัติ
เพศชาย – หญิง อายุ 22 – 30 ปี
ปริญญาตรี สาขา เทคนิคการแพทย์
มีใบประกอบวิชาชีพ
ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างรอสอบใบประกอบ
หากมีประสบการณ์ทางห้องปฏบัติการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ดูสาขา N Health
https://www.facebook.com/pg/nhealthcareer/photos/?tab=album&album_id=1081016982106868&ref=page_internal
ความรับผิดชอบ
ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจที่ได้รับมอบหมาย
ทบทวน ตรวจสอบ และลงนามรายงานผลการวิเคราะห์ในใบรายงานผล และในระบบอิเลคทรอนิคส์
ตรวจสอบ จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือวิเคราะห์ อุปกรณ์ และสารเคมีให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ตามที่ได้รับมอบหมาย
พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องตามแผนการฝึกอบรมของบริษัท
พนักงานประจำ
  • 27/04/2020 27/04/2020

คุณสมบัติ :

คุณสมบัติ
เพศชาย – หญิง อายุ 22 – 30 ปี
ปริญญาตรี สาขา เทคนิคการแพทย์
มีใบประกอบวิชาชีพ
ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างรอสอบใบประกอบ
หากมีประสบการณ์ทางห้องปฏบัติการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ดูสาขา N Health
https://www.facebook.com/pg/nhealthcareer/photos/?tab=album&album_id=1081016982106868&ref=page_internal

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

ความรับผิดชอบ
ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจที่ได้รับมอบหมาย
ทบทวน ตรวจสอบ และลงนามรายงานผลการวิเคราะห์ในใบรายงานผล และในระบบอิเลคทรอนิคส์
ตรวจสอบ จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือวิเคราะห์ อุปกรณ์ และสารเคมีให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ตามที่ได้รับมอบหมาย
พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องตามแผนการฝึกอบรมของบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน :

*ทำงานได้หลายจังหวัด หลายจังหวัด

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

หทัยรัตน์

  • อีเมล :
  • โทร. : 027624108