ผู้ช่วยพยาบาล

inspire ivf inspire ivf https://www.medjob.in.th/job/17646 https://www.medjob.in.th/upload/employer/MbZDt8e5m9TLMEBnpFr20190514174242.jpg ผู้ช่วยทางการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย 10110 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 5 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย THB 20000 ์0-2
2020-05-14
หน้าที่
1. เข้าช่วยแพทย์ในห้องตรวจ และช่วยแพทย์ทำหัตถการต่างๆ
2. วัดสัญญาณชีพคนไข้ ก่อนเข้าพบแพทย์
3. ดูแลคนไข้เบื้องต้น
4. จัดเตรียม/จัดเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์
5. เตรียมความพร้อมห้องทำหัตถการ และตรวจสอบความเรียบร้อยหลังการใช้งาน
6. ให้บริการทางด้าน Treatment และแนะนำการดูแลเบื้องต้นหลังทำให้คนไข้ได้
7. ทำความสะอาดและอบนึ่ง(sterile) เครื่องมือแพทย์
8. ทำงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง
2. มีใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
3. มีใบอบรม BLS จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีประสบการณ์การทำงานด้าน IVF จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีทักษะในการอธิบายงาน มีใจรักการบริการ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
สวัสดิการ
1. เงินเดือน 20,000 บาท
2. ปรับเงินเดือนประจำปี
3. ประกันสังคม สุขภาพและอุบัติเหตุ
4. ฯลฯ
หน้าที่
1. เข้าช่วยแพทย์ในห้องตรวจ และช่วยแพทย์ทำหัตถการต่างๆ
2. วัดสัญญาณชีพคนไข้ ก่อนเข้าพบแพทย์
3. ดูแลคนไข้เบื้องต้น
4. จัดเตรียม/จัดเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์
5. เตรียมความพร้อมห้องทำหัตถการ และตรวจสอบความเรียบร้อยหลังการใช้งาน
6. ให้บริการทางด้าน Treatment และแนะนำการดูแลเบื้องต้นหลังทำให้คนไข้ได้
7. ทำความสะอาดและอบนึ่ง(sterile) เครื่องมือแพทย์
8. ทำงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
พนักงานประจำ
  • 06/09/2019 06/09/2019

คุณสมบัติ :

คุณสมบัติ
1. เพศหญิง
2. มีใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
3. มีใบอบรม BLS จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีประสบการณ์การทำงานด้าน IVF จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีทักษะในการอธิบายงาน มีใจรักการบริการ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

หน้าที่
1. เข้าช่วยแพทย์ในห้องตรวจ และช่วยแพทย์ทำหัตถการต่างๆ
2. วัดสัญญาณชีพคนไข้ ก่อนเข้าพบแพทย์
3. ดูแลคนไข้เบื้องต้น
4. จัดเตรียม/จัดเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์
5. เตรียมความพร้อมห้องทำหัตถการ และตรวจสอบความเรียบร้อยหลังการใช้งาน
6. ให้บริการทางด้าน Treatment และแนะนำการดูแลเบื้องต้นหลังทำให้คนไข้ได้
7. ทำความสะอาดและอบนึ่ง(sterile) เครื่องมือแพทย์
8. ทำงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ :

สวัสดิการ
1. เงินเดือน 20,000 บาท
2. ปรับเงินเดือนประจำปี
3. ประกันสังคม สุขภาพและอุบัติเหตุ
4. ฯลฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

อัจฉรา

  • อีเมล :
  • โทร. : 02-251-8666