บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด

เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำยาและเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ทางการแพทย์
จากประเทศเยอรมัน ญี่ปุ่น สเปน และสหรัฐอเมริกา ต้องการขยายงานเพิ่มขึ้นจึงประสงค์จะรับสมัครพนักงานเพิ่มเติม

ข้อมูลการติดต่อ :

  • 42 ซอยราษฎร์บูรณะ26 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
    เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
  • โทร. 02-8713888 ต่อ 111