company logo

คลินิก วิรัช-กอบกุล ทันตแพทย์

คลินิกวิรัช-กอบกุลทันตแพทย์ (VK Dental Clinic) เป็นคลินิกทันตกรรมชั้น 1 ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้การบริการทางทันตกรรมมาตลอดกว่า 38 ปี ด้วยมาตรฐานการรักษาทางทันตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงที่เราให้บริการด้านทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมทั่วไปโดยทีมทันตแพทย์ผู้ชำนาญการ

ข้อมูลการติดต่อ :

  • คลินิก วิรัชกอบกุลทันตแพทย์
    189/24 ซอย บำเพ็ญประโยชน์
    ถนน ช้างคลาน ตำบล ช้างคลาน
    อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่. 50100
    อำเภอเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
  • โทร. 839461470

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน