company logo

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล

สถานพยาบาล

ข้อมูลการติดต่อ :

  • 109-111 หมู่ 4 ถนนลำพูน - บ้านธิ
    อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
  • โทร. 053-581600-5

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน