company logo

โรงพยาบาลบางมด

โรงพยาบาลบางมด เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการทางด้านการรักษาพยาบาลและบริการด้านศัลยกรรมความงาม

ข้อมูลการติดต่อ :

  • 747 ถนนพระรามที่2 แขวงบางมด
    เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
  • โทร. 0638899826

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน