ผู้ช่วยเภสัชกร

โรงพยาบาลจักษุกรุงเทพ โรงพยาบาลจักษุกรุงเทพ https://www.medjob.in.th/job/18721 https://www.medjob.in.th/upload/employer/aRdJszEuYqDktamXKnh20240215094845.jpg เภสัชกร กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม 10240 ซอยประเสริฐมนูกิจ 33 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม THB 0
2025-02-15
-จัดเตรียม จัดเก็บ ยา/ผลิตภัณฑ์ทั่วไป
-ดำเนินการคัดแยกยา/ผลิตภัณฑ์
-ดูแล และจัดทำพื้นที่ที่จัดเก็บยาให้เรียบร้อย
-เบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์จากคลังยาให้เพียงพอและพร้อมใช้
-บันทึกรายงานข้อมูลตามระบบ
-มีประสบการณ์ในงานผู้ช่วยเภสัชกร ในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถทำงานเป็นกะได้
-ประกันสุขภาพ
-ประกันชีวิต
-ประกันอุบัติเหตุ
-เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-Uniform
-วันหยุดพักร้อนตามตำแหน่งงาน
-วันหยุดตามประเพณี 14 วัน ตามประกาศของโรงพยาบาล (หยุดไม่ตรงวัน)
-ค่าทำงานล่วงเวลา
-เงินได้อื่นๆ
-จัดเตรียม จัดเก็บ ยา/ผลิตภัณฑ์ทั่วไป
-ดำเนินการคัดแยกยา/ผลิตภัณฑ์
-ดูแล และจัดทำพื้นที่ที่จัดเก็บยาให้เรียบร้อย
-เบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์จากคลังยาให้เพียงพอและพร้อมใช้
-บันทึกรายงานข้อมูลตามระบบ
พนักงานประจำ
  • 24/06/2024 24/06/2024

คุณสมบัติ :

-มีประสบการณ์ในงานผู้ช่วยเภสัชกร ในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถทำงานเป็นกะได้

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

-จัดเตรียม จัดเก็บ ยา/ผลิตภัณฑ์ทั่วไป
-ดำเนินการคัดแยกยา/ผลิตภัณฑ์
-ดูแล และจัดทำพื้นที่ที่จัดเก็บยาให้เรียบร้อย
-เบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์จากคลังยาให้เพียงพอและพร้อมใช้
-บันทึกรายงานข้อมูลตามระบบ

สวัสดิการ :

-ประกันสุขภาพ
-ประกันชีวิต
-ประกันอุบัติเหตุ
-เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-Uniform
-วันหยุดพักร้อนตามตำแหน่งงาน
-วันหยุดตามประเพณี 14 วัน ตามประกาศของโรงพยาบาล (หยุดไม่ตรงวัน)
-ค่าทำงานล่วงเวลา
-เงินได้อื่นๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  • อีเมล :
  • โทร. : 020239928 ต่อ 5401