ร่วมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ไทย สู้วิกฤติโควิด-19 ปลอดภัยและผ่านพ้นไปด้วยกัน

Corporate Sale

บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด https://www.medjob.in.th/job/18154 https://www.medjob.in.th/upload/employer/1XZXxPpGpQE2qbCTVg320200211110842.jpg เทคนิคการแพทย์ *ทำงานได้หลายจังหวัด หลายจังหวัด *ทำงานได้หลายจังหวัด หลายจังหวัด 10230 12 ซอยนาคนิวาส 12 ถนนนาคนิวาส THB 0 อย่างน้อย 1 ปี
2021-02-11
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.วิเคราะห์ วางแผน กำหนด กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พร้อมทั้งรวบรวมรายชื่อลูกค้าเป้าหมายในแต่ละกลุ่มและกำหนดเป้ายอดขาย เพื่อการวางแผนกลยุทธในการขายต่อไป
2. วางแผน ออกแบบ ประสานงาน ให้มีการสงเสริมการขาย ด้วยการวางแผนจัดประชุม /สัมมนา/กิจกรรม road show/กิจกรรมอย่างอื่นที่บริษัทจัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีประชาสัมพันธ์กิจกรรม
3.รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลทางการขายและการตลาด
4.ควบคุม ดูแล ให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาในเรื่องงานขายแกพนักงานในแผนก
5.ตรวจเยี่ยม นำเสนอผลิตภัณฑ์และเสนอขายผลิตภัณฑ์ ให้หน่อยงานราชการขนาดใหญ่
6.ประสานงานให้ความช่วยเหลือในกรณีต่างๆที่นอกเหนือเวลางาน
คุณสมบัติ
1.เพศ หญิง/ชาย
2. อายุ ไม่เกิน 35 ปี
3.จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
4.การศึกษา : ระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
5.ประสบการณ์ : มีประสบการณ์การทางด้านงานขาย อย่างน้อย 1 ปี
6.ความสามารถพิเศษ : สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งกรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด
: มีทักษะการขาย การนำเสนองานที่ดี
: สามารถสื่อสารและทำความเข้าใจกับลูกค้าได้ดี
: สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
7.มีรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับขี่ สามารถออกต่างจังหวัดได้
สวัสดิการต่างๆ
1.ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (จันทร์-ศุกร์)
2.วันหยุดตามกฏหมายแรงงาน
3.*เบี้ยเลี้ยง (บางตำแหน่ง)
4.*Incentive (บางตำแหน่ง)
5.Bonus (ตามผลประกอบการและPerformance)
6.กิจกรรมสัมพันธ์
7.ท่องเที่ยวประจำปี (ตามผลประกอบการ)
8.ชุด Uniform
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.วิเคราะห์ วางแผน กำหนด กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พร้อมทั้งรวบรวมรายชื่อลูกค้าเป้าหมายในแต่ละกลุ่มและกำหนดเป้ายอดขาย เพื่อการวางแผนกลยุทธในการขายต่อไป
2. วางแผน ออกแบบ ประสานงาน ให้มีการสงเสริมการขาย ด้วยการวางแผนจัดประชุม /สัมมนา/กิจกรรม road show/กิจกรรมอย่างอื่นที่บริษัทจัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีประชาสัมพันธ์กิจกรรม
3.รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลทางการขายและการตลาด
4.ควบคุม ดูแล ให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาในเรื่องงานขายแกพนักงานในแผนก
5.ตรวจเยี่ยม นำเสนอผลิตภัณฑ์และเสนอขายผลิตภัณฑ์ ให้หน่อยงานราชการขนาดใหญ่
6.ประสานงานให้ความช่วยเหลือในกรณีต่างๆที่นอกเหนือเวลางาน
พนักงานประจำ
  • 20/11/2020 20/11/2020

คุณสมบัติ :

คุณสมบัติ
1.เพศ หญิง/ชาย
2. อายุ ไม่เกิน 35 ปี
3.จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
4.การศึกษา : ระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
5.ประสบการณ์ : มีประสบการณ์การทางด้านงานขาย อย่างน้อย 1 ปี
6.ความสามารถพิเศษ : สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งกรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด
: มีทักษะการขาย การนำเสนองานที่ดี
: สามารถสื่อสารและทำความเข้าใจกับลูกค้าได้ดี
: สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
7.มีรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับขี่ สามารถออกต่างจังหวัดได้

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.วิเคราะห์ วางแผน กำหนด กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พร้อมทั้งรวบรวมรายชื่อลูกค้าเป้าหมายในแต่ละกลุ่มและกำหนดเป้ายอดขาย เพื่อการวางแผนกลยุทธในการขายต่อไป
2. วางแผน ออกแบบ ประสานงาน ให้มีการสงเสริมการขาย ด้วยการวางแผนจัดประชุม /สัมมนา/กิจกรรม road show/กิจกรรมอย่างอื่นที่บริษัทจัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีประชาสัมพันธ์กิจกรรม
3.รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลทางการขายและการตลาด
4.ควบคุม ดูแล ให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาในเรื่องงานขายแกพนักงานในแผนก
5.ตรวจเยี่ยม นำเสนอผลิตภัณฑ์และเสนอขายผลิตภัณฑ์ ให้หน่อยงานราชการขนาดใหญ่
6.ประสานงานให้ความช่วยเหลือในกรณีต่างๆที่นอกเหนือเวลางาน

สวัสดิการ :

สวัสดิการต่างๆ
1.ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (จันทร์-ศุกร์)
2.วันหยุดตามกฏหมายแรงงาน
3.*เบี้ยเลี้ยง (บางตำแหน่ง)
4.*Incentive (บางตำแหน่ง)
5.Bonus (ตามผลประกอบการและPerformance)
6.กิจกรรมสัมพันธ์
7.ท่องเที่ยวประจำปี (ตามผลประกอบการ)
8.ชุด Uniform

สถานที่ปฏิบัติงาน :

*ทำงานได้หลายจังหวัด หลายจังหวัด

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

มิ่งขวัญ สมเนตร

  • อีเมล :
  • โทร. : 0908804462