ผู้ช่วยเภสัชกร

โรงพยาบาลบางปะกอก 8 โรงพยาบาลบางปะกอก 8 https://www.medjob.in.th/job/18041 https://www.medjob.in.th/upload/employer/LQbGfHgfvUBW2LxEaLr20190925104823.jpg อื่นๆ กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน 10150 1055 ถนน เอกชัย แขวง บางบอน THB 0 ไม่จำกัด
2019-12-31
1. จัดยาและเวชภัณฑ์ตามใบสั่งยา
2. บันทึกรายการยาในระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมจัดทำฉลากและวิธีการใช้ยา
3. เบิกยาและเวชภัณฑ์
4. การจัดทำเอกสารและรายงานต่าง ๆ
5. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1. เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ม. 6 ขึ้นไป หรือผ่านการฝึกอบรมผู้ช่วยห้องยา หรือมีใบประกาศนียบัตร NA
3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยันและอดทน
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
- สวัสดิการรักษาฟรี สำหรับพนักงานเเละเจ้าหน้าที่
- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ลด 50% สำหรับญาติสายตรง
- สวัสดิการงานศพญาติพนักงาน
- สวัสดิการงานเเต่งงาน
- สวัสดิการงานบวช
- สวัสดิการวันเกิดของพนักงาน
- สวัสดิการหอพักพนักงาน
- สวัสดิการผ้าตัดชุดยูนิฟอร์ม 2-3 ชุด /ปี
- สวัสดิการเบี้ยขยัน,โบนัส,ปรับเงินเดือนทุกปี
- วันหยุดประจำปี + วันพักร้อน
- อื่นๆ
1. จัดยาและเวชภัณฑ์ตามใบสั่งยา
2. บันทึกรายการยาในระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมจัดทำฉลากและวิธีการใช้ยา
3. เบิกยาและเวชภัณฑ์
4. การจัดทำเอกสารและรายงานต่าง ๆ
5. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
พนักงานประจำ
  • 29/10/2019 29/10/2019

คุณสมบัติ :

1. เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ม. 6 ขึ้นไป หรือผ่านการฝึกอบรมผู้ช่วยห้องยา หรือมีใบประกาศนียบัตร NA
3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยันและอดทน
5. สามารถทำงานเป็นกะได้

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

1. จัดยาและเวชภัณฑ์ตามใบสั่งยา
2. บันทึกรายการยาในระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมจัดทำฉลากและวิธีการใช้ยา
3. เบิกยาและเวชภัณฑ์
4. การจัดทำเอกสารและรายงานต่าง ๆ
5. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สวัสดิการ :

- สวัสดิการรักษาฟรี สำหรับพนักงานเเละเจ้าหน้าที่
- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ลด 50% สำหรับญาติสายตรง
- สวัสดิการงานศพญาติพนักงาน
- สวัสดิการงานเเต่งงาน
- สวัสดิการงานบวช
- สวัสดิการวันเกิดของพนักงาน
- สวัสดิการหอพักพนักงาน
- สวัสดิการผ้าตัดชุดยูนิฟอร์ม 2-3 ชุด /ปี
- สวัสดิการเบี้ยขยัน,โบนัส,ปรับเงินเดือนทุกปี
- วันหยุดประจำปี + วันพักร้อน
- อื่นๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

ทิพย์รัตน์

  • อีเมล :
  • โทร. : 0901987763