พยาบาล IPD

โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ https://www.medjob.in.th/job/17983 https://www.medjob.in.th/upload/employer/aQBt1uqCiaSMA5XMKMx20190618062910.jpeg พยาบาล นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม เมืองนครปฐม 73000 1194 ถนนเพชรเกษม ต.สนามจันทร์ THB 0 2
04/05/2020
รับผิดชอบ บริการการพยาบาล ตั้งแต่งานเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน ประเมินอาการผู้ป่วยเพื่อจัดความเร่งด่วน งานปฏิบัติการพยาบาล งานส่งผู้ป่วยตรวจต่อ/ตรวจวินิจฉัย
. เพศ หญิง อายุ 22-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
3. สาขา พยาบาลศาสตร์
4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
5. มีทักษะในการเจรจาสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
6. มีใจรักบริการ
7. มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน
รับผิดชอบ บริการการพยาบาล ตั้งแต่งานเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน ประเมินอาการผู้ป่วยเพื่อจัดความเร่งด่วน งานปฏิบัติการพยาบาล งานส่งผู้ป่วยตรวจต่อ/ตรวจวินิจฉัย
พนักงานประจำ
  • 10/10/2019 10/10/2019

คุณสมบัติ :

. เพศ หญิง อายุ 22-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
3. สาขา พยาบาลศาสตร์
4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
5. มีทักษะในการเจรจาสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
6. มีใจรักบริการ
7. มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

รับผิดชอบ บริการการพยาบาล ตั้งแต่งานเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน ประเมินอาการผู้ป่วยเพื่อจัดความเร่งด่วน งานปฏิบัติการพยาบาล งานส่งผู้ป่วยตรวจต่อ/ตรวจวินิจฉัย

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นครปฐม เมืองนครปฐม

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

Bootsara Jaisue

  • อีเมล :
  • โทร. : 034219600 ต่อ 2020-2025