หัวหน้าแม่บ้านและซักรีด

โรงพยาบาลบางปะกอก 8 โรงพยาบาลบางปะกอก 8 https://www.medjob.in.th/job/17982 https://www.medjob.in.th/upload/employer/LQbGfHgfvUBW2LxEaLr20190925104823.jpg อื่นๆ กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน 10150 1055 ถนน เอกชัย แขวง บางบอน THB 0 5 ปีขึ้นไป
25/09/2020
1. ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาดให้เป็นไปตามข้อตกลง และฝึกอบรม พนักงานที่เข้าใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการบริการทำความสะอาด
2. ดำเนินการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลให้บริการผ้าทุกชนิดที่ใช้ในโรงพยาบาล วางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละงานที่แผนกแม่บ้านรับผิดชอบ
3. ประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. เพศหญิง
2. จบการการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
4. มีทักษะความเป็นผู้นำ
5. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการแพร่ระบาดของเชื้อ
6. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการกำจัดขยะแต่ละประเภท
7. ความรู้และทักษะในการใช้ดูแลรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือทำความสะอาด
8. ความรู้การดูแลการซักรีดผ้าชนิดต่างๆ
9. ความรู้การจัดดอกไม้ในรูปแบบต่างๆ
- สวัสดิการรักษาฟรี สำหรับพนักงานเเละเจ้าหน้าที่
- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ลด 50% สำหรับญาติสายตรง
- สวัสดิการงานศพญาติพนักงาน
- สวัสดิการงานเเต่งงาน
- สวัสดิการงานบวช
- สวัสดิการวันเกิดของพนักงาน
- สวัสดิการหอพักพนักงาน
- สวัสดิการผ้าตัดชุดยูนิฟอร์ม 2-3 ชุด /ปี
- สวัสดิการเบี้ยขยัน,โบนัส,ปรับเงินเดือนทุกปี
- วันหยุดประจำปี + วันพักร้อน
- อื่นๆ
1. ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาดให้เป็นไปตามข้อตกลง และฝึกอบรม พนักงานที่เข้าใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการบริการทำความสะอาด
2. ดำเนินการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลให้บริการผ้าทุกชนิดที่ใช้ในโรงพยาบาล วางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละงานที่แผนกแม่บ้านรับผิดชอบ
3. ประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
พนักงานประจำ
  • 10/10/2019 10/10/2019

คุณสมบัติ :

1. เพศหญิง
2. จบการการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
4. มีทักษะความเป็นผู้นำ
5. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการแพร่ระบาดของเชื้อ
6. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการกำจัดขยะแต่ละประเภท
7. ความรู้และทักษะในการใช้ดูแลรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือทำความสะอาด
8. ความรู้การดูแลการซักรีดผ้าชนิดต่างๆ
9. ความรู้การจัดดอกไม้ในรูปแบบต่างๆ

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

1. ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาดให้เป็นไปตามข้อตกลง และฝึกอบรม พนักงานที่เข้าใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการบริการทำความสะอาด
2. ดำเนินการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลให้บริการผ้าทุกชนิดที่ใช้ในโรงพยาบาล วางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละงานที่แผนกแม่บ้านรับผิดชอบ
3. ประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ :

- สวัสดิการรักษาฟรี สำหรับพนักงานเเละเจ้าหน้าที่
- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ลด 50% สำหรับญาติสายตรง
- สวัสดิการงานศพญาติพนักงาน
- สวัสดิการงานเเต่งงาน
- สวัสดิการงานบวช
- สวัสดิการวันเกิดของพนักงาน
- สวัสดิการหอพักพนักงาน
- สวัสดิการผ้าตัดชุดยูนิฟอร์ม 2-3 ชุด /ปี
- สวัสดิการเบี้ยขยัน,โบนัส,ปรับเงินเดือนทุกปี
- วันหยุดประจำปี + วันพักร้อน
- อื่นๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

ทิพย์รัตน์

  • อีเมล :
  • โทร. : 0901987763