พยาบาล UR. Nurse

โรงพยาบาลบางปะกอก 8 โรงพยาบาลบางปะกอก 8 https://www.medjob.in.th/job/17981 https://www.medjob.in.th/upload/employer/LQbGfHgfvUBW2LxEaLr20190925104823.jpg พยาบาล กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน 10150 1055 ถนน เอกชัย แขวง บางบอน THB 0 2 ปี ขึ้นไป
2020-09-25
1. รับรายงานเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ป่วยใช้และเยี่ยมผู้ป่วยใน
2. จัดเตรียมเอกสารต่างๆ เมื่อมีการร้องขอจากบริษัทประกันสุขภาพ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ประสานงานและสร้างความเข้าใจ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาของผู้ป่วย แก่หน่วยงานต่างๆ ภายใน รพ. และบริษัทประกันสุขภาพ
4. อำนวยความสะดวกด้านสิทธิประโยชน์ให้กับโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆ
5. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การรักษาผู้ป่วยแต่ละราย แก่แผนกที่เกี่ยวข้อง
6. ศึกษารายละเอียดของผู้ป่วยในแต่ละราย เพื่อดูการใช้ทรัพยากรค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นและแนวทางการรักษาแต่ละโรค
7. ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA
1. ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ / และมีใบประกอบวิชาชีพพยาบาลฯ
2. เพศหญิง อายุ 27 -35 ปี
3. มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ ยุติธรรมและตรองต่อเวลา
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถตัดสินใจ แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
5. มีความรับผิดชอบสูง มีภาวะความเป็นผู้นำ
6. มีความกระตือรือร้นในการทำงานสนใจที่จะหาความรู้เพิ่มเติมให้กับตนเอง
7. สามารถปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์และมีเหตุผล
8. มีประสบการณืด้านงานโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี
- สวัสดิการรักษาฟรี สำหรับพนักงานเเละเจ้าหน้าที่
- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ลด 50% สำหรับญาติสายตรง
- สวัสดิการงานศพญาติพนักงาน
- สวัสดิการงานเเต่งงาน
- สวัสดิการงานบวช
- สวัสดิการวันเกิดของพนักงาน
- สวัสดิการหอพักพนักงาน
- สวัสดิการผ้าตัดชุดยูนิฟอร์ม 2-3 ชุด /ปี
- สวัสดิการเบี้ยขยัน,โบนัส,ปรับเงินเดือนทุกปี
- วันหยุดประจำปี + วันพักร้อน
- อื่นๆ
1. รับรายงานเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ป่วยใช้และเยี่ยมผู้ป่วยใน
2. จัดเตรียมเอกสารต่างๆ เมื่อมีการร้องขอจากบริษัทประกันสุขภาพ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ประสานงานและสร้างความเข้าใจ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาของผู้ป่วย แก่หน่วยงานต่างๆ ภายใน รพ. และบริษัทประกันสุขภาพ
4. อำนวยความสะดวกด้านสิทธิประโยชน์ให้กับโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆ
5. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การรักษาผู้ป่วยแต่ละราย แก่แผนกที่เกี่ยวข้อง
6. ศึกษารายละเอียดของผู้ป่วยในแต่ละราย เพื่อดูการใช้ทรัพยากรค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นและแนวทางการรักษาแต่ละโรค
7. ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA
พนักงานประจำ
  • 22/01/2020 22/01/2020

คุณสมบัติ :

1. ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ / และมีใบประกอบวิชาชีพพยาบาลฯ
2. เพศหญิง อายุ 27 -35 ปี
3. มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ ยุติธรรมและตรองต่อเวลา
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถตัดสินใจ แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
5. มีความรับผิดชอบสูง มีภาวะความเป็นผู้นำ
6. มีความกระตือรือร้นในการทำงานสนใจที่จะหาความรู้เพิ่มเติมให้กับตนเอง
7. สามารถปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์และมีเหตุผล
8. มีประสบการณืด้านงานโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

1. รับรายงานเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ป่วยใช้และเยี่ยมผู้ป่วยใน
2. จัดเตรียมเอกสารต่างๆ เมื่อมีการร้องขอจากบริษัทประกันสุขภาพ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ประสานงานและสร้างความเข้าใจ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาของผู้ป่วย แก่หน่วยงานต่างๆ ภายใน รพ. และบริษัทประกันสุขภาพ
4. อำนวยความสะดวกด้านสิทธิประโยชน์ให้กับโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆ
5. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การรักษาผู้ป่วยแต่ละราย แก่แผนกที่เกี่ยวข้อง
6. ศึกษารายละเอียดของผู้ป่วยในแต่ละราย เพื่อดูการใช้ทรัพยากรค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นและแนวทางการรักษาแต่ละโรค
7. ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA

สวัสดิการ :

- สวัสดิการรักษาฟรี สำหรับพนักงานเเละเจ้าหน้าที่
- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ลด 50% สำหรับญาติสายตรง
- สวัสดิการงานศพญาติพนักงาน
- สวัสดิการงานเเต่งงาน
- สวัสดิการงานบวช
- สวัสดิการวันเกิดของพนักงาน
- สวัสดิการหอพักพนักงาน
- สวัสดิการผ้าตัดชุดยูนิฟอร์ม 2-3 ชุด /ปี
- สวัสดิการเบี้ยขยัน,โบนัส,ปรับเงินเดือนทุกปี
- วันหยุดประจำปี + วันพักร้อน
- อื่นๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

ทิพย์รัตน์

  • อีเมล :
  • โทร. : 0901987763