เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

โรงพยาบาลบางปะกอก 8 โรงพยาบาลบางปะกอก 8 https://www.medjob.in.th/job/17979 https://www.medjob.in.th/upload/employer/LQbGfHgfvUBW2LxEaLr20190925104823.jpg อื่นๆ กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน 10150 1055 ถนน เอกชัย แขวง บางบอน THB 0 1 ปีขึ้นไป
31/12/2019
วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนและประเมินผลการตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยง/มะเร็ง/ปากมดลูก/เต้านม พร้อมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้รับบริการ สามารถประจำได้หลายแผนก เช่นลูกค้าสัมพันธ์ OPD IPD และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. การศึกษา ปริญญาตรี สาธารณสุข
2. เพศ ชาย / หญิง
3. มีความรู้เรื่องโรคเรื้อรัง และการวางแผนครอบครัว
4. มีทักษะในการตรวจคัดกรอง และวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ
5. มีความรู้ในการอบรมและแนะนำเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
6. มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
7. มีความรู้และความสามารถด้าน Computer และมีทักษะ
8. ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
สวัสดิการรักษาฟรี สำหรับพนักงานเเละเจ้าหน้าที่
- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ลด 50% สำหรับญาติสายตรง
- สวัสดิการงานศพญาติพนักงาน
- สวัสดิการงานเเต่งงาน
- สวัสดิการงานบวช
- สวัสดิการวันเกิดของพนักงาน
- สวัสดิการหอพักพนักงาน
- สวัสดิการผ้าตัดชุดยูนิฟอร์ม 2-3 ชุด /ปี
- สวัสดิการเบี้ยขยัน,โบนัส,ปรับเงินเดือนทุกปี
- วันหยุดประจำปี + วันพักร้อน
- อื่นๆ
วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนและประเมินผลการตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยง/มะเร็ง/ปากมดลูก/เต้านม พร้อมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้รับบริการ สามารถประจำได้หลายแผนก เช่นลูกค้าสัมพันธ์ OPD IPD และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
พนักงานประจำ
  • 09/10/2019 09/10/2019

คุณสมบัติ :

1. การศึกษา ปริญญาตรี สาธารณสุข
2. เพศ ชาย / หญิง
3. มีความรู้เรื่องโรคเรื้อรัง และการวางแผนครอบครัว
4. มีทักษะในการตรวจคัดกรอง และวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ
5. มีความรู้ในการอบรมและแนะนำเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
6. มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
7. มีความรู้และความสามารถด้าน Computer และมีทักษะ
8. ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนและประเมินผลการตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยง/มะเร็ง/ปากมดลูก/เต้านม พร้อมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้รับบริการ สามารถประจำได้หลายแผนก เช่นลูกค้าสัมพันธ์ OPD IPD และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ :

สวัสดิการรักษาฟรี สำหรับพนักงานเเละเจ้าหน้าที่
- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ลด 50% สำหรับญาติสายตรง
- สวัสดิการงานศพญาติพนักงาน
- สวัสดิการงานเเต่งงาน
- สวัสดิการงานบวช
- สวัสดิการวันเกิดของพนักงาน
- สวัสดิการหอพักพนักงาน
- สวัสดิการผ้าตัดชุดยูนิฟอร์ม 2-3 ชุด /ปี
- สวัสดิการเบี้ยขยัน,โบนัส,ปรับเงินเดือนทุกปี
- วันหยุดประจำปี + วันพักร้อน
- อื่นๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

ทิพย์รัตน์

  • อีเมล :
  • โทร. : 0901987763