ล่าม (ภาษาพม่า) (ด่วน)

โรงพยาบาลบางปะกอก 8 โรงพยาบาลบางปะกอก 8 https://www.medjob.in.th/job/17978 https://www.medjob.in.th/upload/employer/LQbGfHgfvUBW2LxEaLr20190925104823.jpg อื่นๆ กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน 10150 1055 ถนน เอกชัย แขวง บางบอน THB 0 ไม่จำกัด
2019-12-31
- ทำหน้าที่ในการสื่อสารและประสานงานด้านการแพทย์ระหว่าง ผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล
- รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติในระหว่างใช้บริการของโรงพยาบาล
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป กิริยามารยาทเรียบร้อย มีใจรักงานด้านการบริการ
จบการศึกษาขั้นต่ำอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
สามารถสื่อสารภาษากัมพูชาได้ในระดับดี-ดีมาก
อ่าน/เขียนภาษากัมพูชา หรือ มีประสบการณ์ด้านการเป็นล่ามแปลภาษามาก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้ด้านภาษาทางการแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สวัสดิการรักษาฟรี สำหรับพนักงานเเละเจ้าหน้าที่
- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ลด 50% สำหรับญาติสายตรง
- สวัสดิการงานศพญาติพนักงาน
- สวัสดิการงานเเต่งงาน
- สวัสดิการงานบวช
- สวัสดิการวันเกิดของพนักงาน
- สวัสดิการหอพักพนักงาน
- สวัสดิการผ้าตัดชุดยูนิฟอร์ม 2-3 ชุด /ปี
- สวัสดิการเบี้ยขยัน,โบนัส,ปรับเงินเดือนทุกปี
- วันหยุดประจำปี + วันพักร้อน
- อื่นๆ
- ทำหน้าที่ในการสื่อสารและประสานงานด้านการแพทย์ระหว่าง ผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล
- รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติในระหว่างใช้บริการของโรงพยาบาล
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
พนักงานประจำ
  • 05/11/2019 05/11/2019

คุณสมบัติ :

1. หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป กิริยามารยาทเรียบร้อย มีใจรักงานด้านการบริการ
จบการศึกษาขั้นต่ำอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
สามารถสื่อสารภาษากัมพูชาได้ในระดับดี-ดีมาก
อ่าน/เขียนภาษากัมพูชา หรือ มีประสบการณ์ด้านการเป็นล่ามแปลภาษามาก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้ด้านภาษาทางการแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

- ทำหน้าที่ในการสื่อสารและประสานงานด้านการแพทย์ระหว่าง ผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล
- รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติในระหว่างใช้บริการของโรงพยาบาล
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ :

- สวัสดิการรักษาฟรี สำหรับพนักงานเเละเจ้าหน้าที่
- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ลด 50% สำหรับญาติสายตรง
- สวัสดิการงานศพญาติพนักงาน
- สวัสดิการงานเเต่งงาน
- สวัสดิการงานบวช
- สวัสดิการวันเกิดของพนักงาน
- สวัสดิการหอพักพนักงาน
- สวัสดิการผ้าตัดชุดยูนิฟอร์ม 2-3 ชุด /ปี
- สวัสดิการเบี้ยขยัน,โบนัส,ปรับเงินเดือนทุกปี
- วันหยุดประจำปี + วันพักร้อน
- อื่นๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

ทิพย์รัตน์

  • อีเมล :
  • โทร. : 0901987763