ผู้ช่วยทันตแพทย์

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) https://www.medjob.in.th/job/17790 https://www.medjob.in.th/upload/employer/NrtwrysCHr6uMBDm8Sb20190704115535.gif ทันตแพทย์ กรุงเทพมหานคร เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เขตบางนา 10260 เลขที่ 345 ถ.เทพรัตน (บางนา-ตราด กม.3.5) แขวงบางนาหนือ THB 0 1 ปีขึ้นไป
2024-08-31
จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุทางทันตกรรมให้พร้อมสำหรับใช้งาน
ช่วยงานทันตแพทย์ และทำหัตถการ
ประเมินสภาวะผู้ป่วยที่มีอาการผิดปรกติเบื้องต้น และรายงานให้พยาบาลทราบ
จัดตารางนัด และแฟ้มประวัติของผู้ป่วยในแต่ละวันให้ถูกต้อง
วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
เพศหญิง อายุ 19 ปีขึ้นไป
มีความรู้ในการเป็นผู้ช่วยข้างเตียงงานทันตกรรม 1 ปี หรือ จบหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์
มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ค่ารักษาพยาบาล
ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
ประกันสังคม
ชุดพนักงาน
สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ
จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุทางทันตกรรมให้พร้อมสำหรับใช้งาน
ช่วยงานทันตแพทย์ และทำหัตถการ
ประเมินสภาวะผู้ป่วยที่มีอาการผิดปรกติเบื้องต้น และรายงานให้พยาบาลทราบ
จัดตารางนัด และแฟ้มประวัติของผู้ป่วยในแต่ละวันให้ถูกต้อง
พนักงานประจำ
  • 19/07/2024 19/07/2024

คุณสมบัติ :

วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
เพศหญิง อายุ 19 ปีขึ้นไป
มีความรู้ในการเป็นผู้ช่วยข้างเตียงงานทันตกรรม 1 ปี หรือ จบหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์
มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุทางทันตกรรมให้พร้อมสำหรับใช้งาน
ช่วยงานทันตแพทย์ และทำหัตถการ
ประเมินสภาวะผู้ป่วยที่มีอาการผิดปรกติเบื้องต้น และรายงานให้พยาบาลทราบ
จัดตารางนัด และแฟ้มประวัติของผู้ป่วยในแต่ละวันให้ถูกต้อง

สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ค่ารักษาพยาบาล
ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
ประกันสังคม
ชุดพนักงาน
สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

แผนกสรรหาและ ว่าจ้าง

  • อีเมล :
  • โทร. : 02-361-2727 ต่อ 3946