นักรังสีเทคนิค

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) https://www.medjob.in.th/job/17789 https://www.medjob.in.th/upload/employer/NrtwrysCHr6uMBDm8Sb20190704115535.gif อื่นๆ กรุงเทพมหานคร เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เขตบางนา 10260 เลขที่ 345 ถ.เทพรัตน (บางนา-ตราด กม.3.5) แขวงบางนาหนือ THB 0
2024-08-30
บริการเอกซเรย์ทั่วไป เอกซเรย์พิเศษ และเตรียมเครื่องเอกซเรย์และอุปกรณ์ช่วยเอกซเรย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมบริการ
ป้องกันอันตรายจากรังสีเอกซ์กับผู้รับบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ
จัดท่าภาพถ่ายเอกซเรย์ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้รับปริมาณรังสีน้อยที่สุด และภาพรังสีมีคุณภาพ
จัดทำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ระดับ Basic จนถึง Advanced เช่น Brain, Abdomen, Chest, CTA, 3D
ถ่ายภาพเอกซเรย์ฟัน และถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านม ขึ้นถ่ายเอกซเรย์ PORTABLE
เข้าร่วมตรวจพิเศษกับรังสีแพทย์ และดำเนินการตรวจด้วยความเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ปลอดภัย ประทับใจผู้รับบริการ
ตรวจสอบประกันคุณภาพทางรังสีในระบบส่งภาพทางการแพทย์ (PACS)
ใช้อุปกรณ์ป้องกันรังสีเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และหญิงตั้งครรภ์
ตรวจสอบความพร้อมใช้ของเครื่องเอกซเรย์เพื่อรองรับบริการผู้รับบริการก่อนใช้งานประจำวัน
วางแผนนัดหมาย ประสานงาน และเข้าร่วมตรวจหัตถการพิเศษทางด้านรังสีร่วมรักษา
ทำ QC ของเครื่องเอกซเรย์ทุกเครื่องพร้อมแจ้งอาการผิดปกติบันทึกลงในสมุด incident logbook
ทำหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัญฑิตสาขารังสีเทคนิค
ผ่านการฝึกงานรังสีวินิจฉัยไม่น้อยกว่า 225 ชั่วโมงในโรงพยาบาลตามหลักสูตร
มีพิ้นฐานด้านวิชาชีพรังสีเทคนิคเบื้องต้น
มีพื้นฐานการดูแลผู้ป่วยในงานรังสี เช่น การวัดสัญญาณชีพ การป้องกันการติดเชิ้อ การป้องกันภาวะแทรกซ้อน หลังการตรวจทางรังสี การเตรียมผู้ป่วยก่อนเข้ารับการตรวจทางรังสี ระหว่าง และหลัง เทคนิคการปฐมพยาบาลภาวะฉุกเฉิน และการช่วยฟื้นคืนชีพ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ค่ารักษาพยาบาล
ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลของครอบครัว
ประกันชีวิต
ประกันสังคม
ชุดพนักงาน
สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษนักรังสีเทคนิค
บริการเอกซเรย์ทั่วไป เอกซเรย์พิเศษ และเตรียมเครื่องเอกซเรย์และอุปกรณ์ช่วยเอกซเรย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมบริการ
ป้องกันอันตรายจากรังสีเอกซ์กับผู้รับบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ
จัดท่าภาพถ่ายเอกซเรย์ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้รับปริมาณรังสีน้อยที่สุด และภาพรังสีมีคุณภาพ
จัดทำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ระดับ Basic จนถึง Advanced เช่น Brain, Abdomen, Chest, CTA, 3D
ถ่ายภาพเอกซเรย์ฟัน และถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านม ขึ้นถ่ายเอกซเรย์ PORTABLE
เข้าร่วมตรวจพิเศษกับรังสีแพทย์ และดำเนินการตรวจด้วยความเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ปลอดภัย ประทับใจผู้รับบริการ
ตรวจสอบประกันคุณภาพทางรังสีในระบบส่งภาพทางการแพทย์ (PACS)
ใช้อุปกรณ์ป้องกันรังสีเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และหญิงตั้งครรภ์
ตรวจสอบความพร้อมใช้ของเครื่องเอกซเรย์เพื่อรองรับบริการผู้รับบริการก่อนใช้งานประจำวัน
วางแผนนัดหมาย ประสานงาน และเข้าร่วมตรวจหัตถการพิเศษทางด้านรังสีร่วมรักษา
ทำ QC ของเครื่องเอกซเรย์ทุกเครื่องพร้อมแจ้งอาการผิดปกติบันทึกลงในสมุด incident logbook
ทำหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
พนักงานประจำ
  • 01/07/2024 01/07/2024

คุณสมบัติ :

เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัญฑิตสาขารังสีเทคนิค
ผ่านการฝึกงานรังสีวินิจฉัยไม่น้อยกว่า 225 ชั่วโมงในโรงพยาบาลตามหลักสูตร
มีพิ้นฐานด้านวิชาชีพรังสีเทคนิคเบื้องต้น
มีพื้นฐานการดูแลผู้ป่วยในงานรังสี เช่น การวัดสัญญาณชีพ การป้องกันการติดเชิ้อ การป้องกันภาวะแทรกซ้อน หลังการตรวจทางรังสี การเตรียมผู้ป่วยก่อนเข้ารับการตรวจทางรังสี ระหว่าง และหลัง เทคนิคการปฐมพยาบาลภาวะฉุกเฉิน และการช่วยฟื้นคืนชีพ

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

บริการเอกซเรย์ทั่วไป เอกซเรย์พิเศษ และเตรียมเครื่องเอกซเรย์และอุปกรณ์ช่วยเอกซเรย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมบริการ
ป้องกันอันตรายจากรังสีเอกซ์กับผู้รับบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ
จัดท่าภาพถ่ายเอกซเรย์ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้รับปริมาณรังสีน้อยที่สุด และภาพรังสีมีคุณภาพ
จัดทำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ระดับ Basic จนถึง Advanced เช่น Brain, Abdomen, Chest, CTA, 3D
ถ่ายภาพเอกซเรย์ฟัน และถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านม ขึ้นถ่ายเอกซเรย์ PORTABLE
เข้าร่วมตรวจพิเศษกับรังสีแพทย์ และดำเนินการตรวจด้วยความเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ปลอดภัย ประทับใจผู้รับบริการ
ตรวจสอบประกันคุณภาพทางรังสีในระบบส่งภาพทางการแพทย์ (PACS)
ใช้อุปกรณ์ป้องกันรังสีเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และหญิงตั้งครรภ์
ตรวจสอบความพร้อมใช้ของเครื่องเอกซเรย์เพื่อรองรับบริการผู้รับบริการก่อนใช้งานประจำวัน
วางแผนนัดหมาย ประสานงาน และเข้าร่วมตรวจหัตถการพิเศษทางด้านรังสีร่วมรักษา
ทำ QC ของเครื่องเอกซเรย์ทุกเครื่องพร้อมแจ้งอาการผิดปกติบันทึกลงในสมุด incident logbook
ทำหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ค่ารักษาพยาบาล
ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลของครอบครัว
ประกันชีวิต
ประกันสังคม
ชุดพนักงาน
สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษนักรังสีเทคนิค

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

วารุณี บุรีธาร

  • อีเมล :
  • โทร. : 02-361-2727 ต่อ 3946,3972