company logo

บริษัท หมอพีช จำกัด

คลินิกหมอพีช ให้บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพทางเพศหญิง ให้การตรวจวินิจฉัย รักษาโรค ตลอดจนการปรับแต่งน้องสาวแบบครบวงจร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และทีมพยาบาลวิชาชีพ ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยจากประเทศเยอรมัน

นอกจากนี้ เรายังให้บริการพื้นที่เปิดกว้างในการพูดคุยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ Sexual Well-Being ในทุกเพศทุกวัย โดย Clinical Sexologist ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นส่วนตัว

ข้อมูลการติดต่อ :

  • 179/31 เคทีพี ทาวน์ ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
    อำเภอเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
  • โทร. 0655547498

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน